Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-09-2008 t/m 25-11-2008

Wetstechnische informatie voor Afdeling 4.1.2

Informatie geldend op 01-09-2008

Regelgeving die op deze afdeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze afdeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze afdeling

 1. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel: 17b
 2. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 17d
 3. Algemene bijstandswet
  Artikel: 14b
 4. Algemene douanewet
  Artikel: 1:18
 5. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: 3:26
 6. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikel: 1.13
 7. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikelen: 12, 16, 35
 8. Arbeidstijdenwet
  Artikelen: 10:4, 7:1
 9. Beleidsregels van de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit terzake de uitvoering van het opleggen van een last onder dwangsom
  Artikel: 3
 10. Besluit biotechnologie bij dieren
  Artikel: 12
 11. Elektriciteitswet 1998
  Artikel: 77m
 12. Gaswet
  Artikel: 60ah
 13. Geneesmiddelenwet
  Artikel: 17
 14. Infectieziektenwet
  Artikel: 34
 15. Mededingingswet
  Artikelen: 60, 66, 78, 84
 16. Meststoffenwet
  Artikelen: 65, 87
 17. Ontgrondingenwet
  Artikel: 26
 18. Pensioenwet
  Artikel: 181
 19. Postwet
  Artikel: 15f
 20. Spoorwegwet
  Artikel: 82
 21. Tabaks- en rookwarenwet
  Artikel: 11e
 22. Telecommunicatiewet
  Artikel: 15.9
 23. Toeslagenwet
  Artikel: 14b
 24. Warenwet
  Artikel: 32e
 25. Werkloosheidswet
  Artikel: 27b
 26. Wet arbeid vreemdelingen
  Artikel: 19
 27. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 49
 28. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikel: 41
 29. Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikel: 69
 30. Wet financiƫle betrekkingen buitenland 1994
  Artikel: 9e
 31. Wet geneesmiddelenprijzen
  Artikel: 14
 32. Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
  Artikel: 100
 33. Wet inburgering
  Artikel: 42
 34. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 20b
 35. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 20b
 36. Wet inzake de geldtransactiekantoren
  Artikel: 24
 37. Wet kinderopvang
  Artikel: 80
 38. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 94
 39. Wet milieubeheer
  Artikel: 18.16i
 40. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  Artikel: 18f
 41. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 29b
 42. Wet op het Centraal bureau voor de statistiek
  Artikel: 45
 43. Wet op het financieel toezicht
  Artikel: 1:83
 44. Wet personenvervoer 2000
  Artikelen: 95, 96
 45. Wet ruimtevaartactiviteiten
  Artikel: 20
 46. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 83d
 47. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  Artikel: 28b
 48. Wet toezicht accountantsorganisaties
  Artikel: 57
 49. Wet toezicht effectenverkeer 1995
  Artikel: 48f
 50. Wet toezicht trustkantoren
  Artikel: 24
 51. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikel: 176
 52. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 92
 53. Ziektewet
  Artikel: 45b
 54. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 105

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze afdeling deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 1:6, 7:14, 7:27
 3. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 4. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 5. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2
 6. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel 12
 7. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Titel 4.1

 1. Wet openbaarheid van bestuur
  Artikel 11i
 2. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel 2.3.4
 3. Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur
  Bijlage , behorende bij artikel 15
Terug naar begin van de pagina