Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-09-2008 t/m 25-11-2008

Wetstechnische informatie voor Artikel 2:12

Informatie geldend op 01-09-2008

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 2.2

 1. Wet milieubeheer
  Artikel 12.6
 2. Algemene douanewet
  Artikel 1:6

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Wet openbaarheid van bestuur
  Artikel 11i
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 1:6, 9:21
Terug naar begin van de pagina