Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 12-03-2003 t/m 31-12-2003

Wetstechnische informatie voor Artikel 6:7

Informatie geldend op 12-03-2003

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: 8:55
 2. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikel: 29f
 3. Bankwet 1998
  Artikel: 24
 4. Beroepswet
  Artikel: 21a
 5. Deltawet grote rivieren
  Artikel: 6
 6. Herzien stappenplan beëindigen opvangvoorzieningen ongedocumenteerde asielzoekers
  Bijlage: Instructie Stappenplan Beëindiging ROA/RVA-voorzieningen
 7. Kadasterwet
  Artikel: 56c
 8. Kieswet
  Artikelen: G 5, I 7
 9. Mededingingswet
  Artikelen: 103, 105
 10. Militaire Ambtenarenwet 1931
  Artikel: 3
 11. Reglement Beroepscommissie Besluit vluchtige organische stoffen Wms 2000
  Artikel: 3
 12. Tijdelijke referendumwet
  Artikel: 145
 13. Vaststelling hoogst toelaatbare waarde geluidsbelasting bestaande woningen, gemeente Bergen
  Tekst: tekst
 14. Vaststelling hoogst toelaatbare waarde geluidsbelasting bestaande woningen, gemeente Bergen op Zoom
  Tekst: tekst
 15. Vaststelling hoogst toelaatbare waarde geluidsbelasting bestaande woningen, gemeente Binnenmaas
  Tekst: tekst
 16. Vaststelling hoogst toelaatbare waarde geluidsbelasting bestaande woningen, gemeente Breukelen
  Tekst: tekst
 17. Vaststelling hoogst toelaatbare waarde geluidsbelasting bestaande woningen, gemeente Den Haag
  Tekst: tekst
 18. Vaststelling hoogst toelaatbare waarde geluidsbelasting bestaande woningen, gemeente Duiven
  Tekst: tekst
 19. Vaststelling hoogst toelaatbare waarde geluidsbelasting bestaande woningen, gemeente Ermelo
  Tekst: tekst
 20. Vaststelling hoogst toelaatbare waarde geluidsbelasting bestaande woningen, gemeente Gulpen-Wittem
  Tekst: tekst
 21. Vaststelling hoogst toelaatbare waarde geluidsbelasting bestaande woningen, gemeente Hardenberg
  Tekst: tekst
 22. Vaststelling hoogst toelaatbare waarde geluidsbelasting bestaande woningen, gemeente Liesveld
  Tekst: tekst
 23. Vaststelling hoogst toelaatbare waarde geluidsbelasting bestaande woningen, gemeente Middelburg
  Tekst: tekst
 24. Vaststelling hoogst toelaatbare waarde geluidsbelasting bestaande woningen, gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten
  Tekst: tekst
 25. Vaststelling hoogst toelaatbare waarde geluidsbelasting bestaande woningen, gemeente Pijnacker
  Tekst: tekst
 26. Vaststelling hoogst toelaatbare waarde geluidsbelasting bestaande woningen, gemeente Waalwijk
  Tekst: tekst
 27. Vaststelling hoogst toelaatbare waarde geluidsbelasting bestaande woningen, gemeente Waddinxveen
  Tekst: tekst
 28. Vaststelling hoogst toelaatbare waarde geluidsbelasting bestaande woningen, gemeente Zundert
  Tekst: tekst
 29. Vreemdelingenwet 2000
  Artikel: 69
 30. Waterschapswet
  Artikelen: 30a, 75
 31. Wegenverkeerswet 1994
  Artikelen: 90, 91
 32. Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikel: 47
 33. Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie
  Artikel: 23
 34. Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikelen: 37, 38
 35. Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet
  Artikelen: 44, 45
 36. Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
  Artikelen: 33, 34
 37. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikelen: 7.4.11, 7.4.16, 7.4.2, 7.5.2
 38. Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
  Artikel: 13
 39. Wet milieubeheer
  Artikel: 20.11
 40. Wet op de Raad van State
  Artikel: 39a
 41. Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag
  Artikel: 25
 42. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikelen: 7.57g, 7.61
 43. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel: 30a
 44. Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
  Artikelen: 54, 56
 45. Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
  Artikelen: 42, 44
 46. Woningwet
  Artikel: 26
 47. Ziektewet
  Artikel: 75g
Terug naar begin van de pagina