Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 12-03-2003 t/m 31-12-2003

Wetstechnische informatie voor Artikel 5:20

Informatie geldend op 12-03-2003

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit mandaat Laser uitvoeringsregelingen WTS
  Artikel: 4
 2. Besluit vaststelling regelen ex artikel 15 van de Wet op de naburige rechten
  Artikel: 6
 3. Besluit verlaging tegemoetkoming aangewezen dierziekten
  Artikel: 3
 4. Besluit voorschriften veeartsenijkundig toezicht op veemarkten
  Artikel: 10
 5. Binnenschepenwet
  Artikel: 49
 6. Drank- en Horecawet
  Artikel: 44
 7. Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
  Artikel: 115
 8. Gezondheidswet
  Artikel: 39
 9. Havennoodwet
  Artikel: 19
 10. IJkwet
  Artikel: 29g
 11. In- en uitvoerwet
  Artikel: 12b
 12. Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming
  Artikel: 15
 13. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel: 6
 14. Kernenergiewet
  Artikelen: 59, 66, 83b
 15. Leerplichtwet 1969
  Artikel: 1a
 16. Locaalspoor- en Tramwegwet
  Artikel: 10
 17. Loodsenwet
  Artikel: 49
 18. Mededingingswet
  Artikelen: 51, 69
 19. Mediawet
  Artikelen: 46, 46a, 135
 20. Meetbrievenwet 1981
  Artikel: 25
 21. Noodwet Geneeskundigen
  Artikelen: 31a, 32, 39
 22. Plantenziektenwet
  Artikelen: 11, 12
 23. Pleegkinderenwet
  Artikel: 22
 24. Politiewet 1993
  Artikel: 53a
 25. Postwet
  Artikel: 15b
 26. Regeling eenmalig project herintroductie otters
  Artikel: 10
 27. Regeling in- en doorvoer vlees 1979
  Artikel: 7c
 28. Regeling in- en doorvoer vleesproducten 1985
  Artikel: 6c
 29. Regeling keuring en handelsverkeer konijne- en hazevlees 1993
  Artikel: 15
 30. Regeling subsidie opkoop in beschermings- en toezichtsgebieden MKZ
  Artikel: 9
 31. Scheepvaartverkeerswet
  Artikel: 32
 32. Spoorwegwet 1875
  Artikelen: 10, 71
 33. Subsidieregeling stichtingen rechtsbijstand 2002
  Artikel: 14
 34. Subsidieverordening aanhouden zeugen buiten de beschermings- en toezichtsgebieden 2001
  Artikel: 12
 35. Telecommunicatiewet
  Artikel: 15.4
 36. Uitvoeringswet verdrag chemische wapens
  Artikel: 11
 37. Vaarplichtwet
  Artikel: 24
 38. Vorderingswet
  Artikel: 33
 39. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Tekst: tekst
 40. Vreemdelingenwet 2000
  Artikel: 49
 41. Warenwet
  Artikel: 32
 42. Wegenverkeerswet 1994
  Artikelen: 65, 103
 43. Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikel: 61
 44. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikelen: 6.2.2, 6.3.2, 11.1
 45. Wet geluidhinder
  Artikel: 173
 46. Wet goedkeuring en uitvoering Markham-overeenkomst
  Artikel: 7
 47. Wet havenstaatcontrole
  Artikel: 17
 48. Wet hygiƫne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
  Artikel: 25
 49. Wet inzake de luchtverontreiniging
  Artikel: 88a
 50. Wet medewerking verdedigingsvoorbereiding
  Artikel: 13
 51. Wet milieubeheer
  Artikel: 21.3
 52. Wet milieugevaarlijke stoffen
  Artikel: 63a
 53. Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting
  Artikel: 10a
 54. Wet op de dierproeven
  Artikel: 24
 55. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 146
 56. Wet op de jeugdhulpverlening
  Artikel: 54
 57. Wet op de loonvorming
  Artikel: 15
 58. Wet op de openluchtrecreatie
  Artikelen: 36, 37
 59. Wet op de stads- en dorpsvernieuwing
  Artikel: 55a
 60. Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990
  Artikel: 44
 61. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikel: 9
 62. Wet op het primair onderwijs
  Artikelen: 164, 170, 175
 63. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen: 59, 104, 118f, 261
 64. Wet personenvervoer 2000
  Artikel: 91
 65. Wet tegemoetkoming schade bij rampen
  Artikel: 10
 66. Wet uitvoering Internationaal Energieprogramma
  Artikel: 16
 67. Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart
  Artikel: 19
 68. Wet voorkoming verontreiniging door schepen
  Artikelen: 17, 19
 69. Wet zwerfstromen
  Artikel: 5
 70. Woningwet
  Artikel: 119
 71. Ziekenfondswet
  Artikel: 1x
Terug naar begin van de pagina