Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 12-03-2003 t/m 31-12-2003

Wetstechnische informatie voor Artikel 5:19

Informatie geldend op 12-03-2003

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling stilhoudingsvordering toezichthouders

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 134
 2. Absintwet 1909
  Artikel: 2a
 3. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: 4:59
 4. Archiefwet 1995
  Artikel: 25a
 5. Beschikking totalisator 1998
  Artikel: 9
 6. Besluit bemiddeling muziekauteursrecht
  Artikel: 9
 7. Besluit tender investeringsprogramma's provincies 2000
  Artikel: 14
 8. Besluit toezichthouders Subsidieregeling breedband Kenniswijk
  Artikel: 2
 9. Embryowet
  Artikel: 29
 10. Havennoodwet
  Artikel: 21
 11. Kaderwet EZK- en LNV-subsidies
  Artikel: 8
 12. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel: 6
 13. Kernenergiewet
  Artikelen: 59, 83b
 14. Loodsenwet
  Artikel: 49a
 15. Noodwet Geneeskundigen
  Artikel: 31
 16. Pleegkinderenwet
  Artikel: 8
 17. Politiewet 1993
  Artikel: 53a
 18. Prijzenwet
  Artikel: 5
 19. Quarantainewet
  Artikel: 34a
 20. Regeling stilhoudingsvordering toezichthouders
  Artikel: 1
 21. Scheepvaartverkeerswet
  Artikel: 34
 22. Spoorwegwet 1875
  Artikel: 10
 23. Subsidieregeling capaciteitsvermindering IJsselmeervisserij en innovatie aquacultuur
  Artikel: 10
 24. Tijdelijke Verstrekkingenwet maatschappelijke dienstverlening
  Artikel: 25
 25. Vaarplichtwet
  Artikel: 25a
 26. Vreemdelingenwet 2000
  Artikel: 51
 27. Wegenverkeerswet 1994
  Artikel: 161
 28. Welzijnswet 1994
  Artikel: 11a
 29. Wet Justitie-subsidies
  Artikel: 5
 30. Wet afbreking zwangerschap
  Artikel: 14a
 31. Wet agrarisch grondverkeer
  Artikel: 62
 32. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  Artikel: 14
 33. Wet ambulancevervoer
  Artikel: 20a
 34. Wet beheer rijkswaterstaatswerken
  Artikel: 5
 35. Wet beschikbaarheid goederen
  Artikel: 7
 36. Wet bevordering eigenwoningbezit
  Artikel: 55
 37. Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
  Artikel: 65a
 38. Wet collectieve preventie volksgezondheid
  Artikel: 7a
 39. Wet geneesmiddelenprijzen
  Artikel: 6
 40. Wet intrekking Wet stimulering zeescheepvaart
  Artikel: III
 41. Wet medewerking verdedigingsvoorbereiding
  Artikel: 7
 42. Wet milieubeheer
  Artikel: 15.15
 43. Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting
  Artikel: 10a
 44. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Artikel: 87
 45. Wet op de huurtoeslag
  Artikel: 48b
 46. Wet op de jeugdhulpverlening
  Artikel: 54
 47. Wet op de kansspelen
  Artikel: 34
 48. Wet op de openluchtrecreatie
  Artikel: 36
 49. Wet op de rechtsbijstand
  Artikel: 47
 50. Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990
  Artikel: 44
 51. Wet op het bevolkingsonderzoek
  Artikel: 11
 52. Wet op het specifiek cultuurbeleid
  Artikel: 8a
 53. Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie
  Artikel: 26
 54. Wet overige BiZa-subsidies
  Artikel: 5
 55. Wet overige OCW-subsidies
  Artikel: 10
 56. Wet personenvervoer 2000
  Artikel: 91
 57. Wet tarieven gezondheidszorg
  Artikel: 32
 58. Wet tot uitvoering van de Verordening No. 11 van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap
  Artikel: 4
 59. Wet uitvoering aanbevelingen artikel 63, derde lid, EGKS-verdrag
  Artikel: 3
 60. Wet vrachtprijzen vervoer van kolen en staal
  Artikel: 5
 61. Wet wapens en munitie
  Artikel: 45
 62. Wet ziekenhuisvoorzieningen
  Artikel: 21
 63. Woningwet
  Artikel: 119a
Terug naar begin van de pagina