Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 12-03-2003 t/m 31-12-2003

Wetstechnische informatie voor Artikel 5:15

Informatie geldend op 12-03-2003

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Archiefwet 1995
  Artikel: 25a
 2. Besluit mandaat Laser uitvoeringsregelingen WTS
  Artikel: 4
 3. Besluit vaststelling regelen ex artikel 15 van de Wet op de naburige rechten
  Artikel: 6
 4. Binnenschepenwet
  Artikel: 49
 5. Comptabiliteitswet 2001
  Artikelen: 91, 92
 6. Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
  Artikel: 115
 7. Gezondheidswet
  Artikel: 39
 8. Havennoodwet
  Artikel: 19
 9. In- en uitvoerwet
  Artikel: 12b
 10. Kernenergiewet
  Artikelen: 59, 65, 83b
 11. Locaalspoor- en Tramwegwet
  Artikel: 10
 12. Loodsenwet
  Artikel: 49
 13. Noodwet Geneeskundigen
  Artikel: 31a
 14. Pensioen- en spaarfondsenwet
  Artikel: 22
 15. Plantenziektenwet
  Artikel: 11
 16. Pleegkinderenwet
  Artikel: 22
 17. Politiewet 1993
  Artikel: 53a
 18. Scheepvaartverkeerswet
  Artikel: 32
 19. Spoorwegwet 1875
  Artikelen: 10, 71
 20. Vaarplichtwet
  Artikel: 24
 21. Vorderingswet
  Artikel: 33
 22. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Tekst: tekst
 23. Wet agrarisch grondverkeer
  Artikel: 62
 24. Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling
  Artikel: 20
 25. Wet bevordering eigenwoningbezit
  Artikel: 55
 26. Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
  Artikel: 63
 27. Wet havenstaatcontrole
  Artikel: 17
 28. Wet intrekking Wet stimulering zeescheepvaart
  Artikel: III
 29. Wet medewerking verdedigingsvoorbereiding
  Artikelen: 7, 13
 30. Wet milieubeheer
  Artikel: 15.14
 31. Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting
  Artikel: 10a
 32. Wet op de huurtoeslag
  Artikel: 48b
 33. Wet op de jeugdhulpverlening
  Artikel: 54
 34. Wet op de openluchtrecreatie
  Artikel: 36
 35. Wet op de stads- en dorpsvernieuwing
  Artikel: 55a
 36. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikel: 9
 37. Wet op het primair onderwijs
  Artikelen: 170, 175
 38. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel: 118f
 39. Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie
  Artikel: 26
 40. Wet personenvervoer 2000
  Artikel: 91
 41. Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart
  Artikel: 19
 42. Wet voorkoming verontreiniging door schepen
  Artikelen: 17, 19
 43. Wet zwerfstromen
  Artikel: 5
 44. Woningwet
  Artikel: 119
 45. Ziekenfondswet
  Artikel: 1x
Terug naar begin van de pagina