Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 12-03-2003 t/m 31-12-2003

Wetstechnische informatie voor Afdeling 4.1.2

Informatie geldend op 12-03-2003

Regelgeving die op deze afdeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze afdeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze afdeling

 1. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel: 17b
 2. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 17d
 3. Algemene bijstandswet
  Artikel: 14b
 4. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikel: 1.13
 5. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikelen: 12, 16, 35
 6. Arbeidstijdenwet
  Artikel: 7:1
 7. Beleidsregels van de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit terzake de uitvoering van het opleggen van een last onder dwangsom
  Artikel: 3
 8. Besluit biotechnologie bij dieren
  Artikel: 12
 9. Infectieziektenwet
  Artikel: 34
 10. Mededingingswet
  Artikelen: 9, 13, 15, 23, 60, 66, 78, 84
 11. Ontgrondingenwet
  Artikel: 26
 12. Pensioen- en spaarfondsenwet
  Artikel: 23e
 13. Postwet
  Artikel: 15f
 14. Tabaks- en rookwarenwet
  Artikel: 11e
 15. Telecommunicatiewet
  Artikel: 15.9
 16. Toeslagenwet
  Artikel: 14b
 17. Warenwet
  Artikel: 32e
 18. Werkloosheidswet
  Artikel: 27b
 19. Wet arbeid en zorg
  Artikel: 7:17
 20. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 49
 21. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikel: 41
 22. Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikel: 69
 23. Wet financiƫle betrekkingen buitenland 1994
  Artikel: 9e
 24. Wet geneesmiddelenprijzen
  Artikel: 14
 25. Wet inburgering nieuwkomers
  Artikel: 19
 26. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 20b
 27. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 20b
 28. Wet inzake de geldtransactiekantoren
  Artikel: 24
 29. Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996
  Artikel: 13e
 30. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 29b
 31. Wet personenvervoer 2000
  Artikelen: 95, 96
 32. Wet toezicht beleggingsinstellingen
  Artikel: 33f
 33. Wet toezicht effectenverkeer 1995
  Artikel: 48f
 34. Wet toezicht kredietwezen 1992
  Artikel: 90f
 35. Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf
  Artikel: 93f
 36. Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993
  Artikel: 188f
 37. Ziektewet
  Artikel: 45b

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze afdeling deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 1:6, 7:14, 7:27
 3. Voorschrift Algemene wet bestuursrecht 1997
  Artikelen 1.6, 4.2
 4. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 5. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 6. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2

Verwijzingen naar Titel 4.1

 1. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel 2.3.4
 2. Voorschrift Algemene wet bestuursrecht 1997
  Artikel 5.1
Terug naar begin van de pagina