Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 12-03-2003 t/m 31-12-2003

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:6

Informatie geldend op 12-03-2003

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 2. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Teksten: tekst, tekst
 3. Vreemdelingenwet 2000
  Artikel: 1
 4. Wet milieubeheer
  Artikel: 10.59

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 1:6, 7:14, 7:27
 3. Voorschrift Algemene wet bestuursrecht 1997
  Artikelen 1.6, 4.2
 4. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 5. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 6. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2

Verwijzingen naar Afdeling 4.1.1

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 3:10, 3:16

Verwijzingen naar Titel 4.1

 1. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel 2.3.4
 2. Voorschrift Algemene wet bestuursrecht 1997
  Artikel 5.1
Terug naar begin van de pagina