Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-04-2002 t/m 07-05-2002

Wetstechnische informatie voor Artikel 5:18

Informatie geldend op 01-04-2002

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing bemonstering en analyse milieudelicten
  Tekst: tekst
 2. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 134
 3. Absintwet 1909
  Artikel: 2a
 4. Algemeen EEG-IJkbesluit
  Artikel: 29
 5. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: 4:59
 6. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikel: 24
 7. Archiefwet 1995
  Artikel: 25a
 8. Beschikking totalisator 1998
  Artikel: 9
 9. Besluit EEG-tapmaatflessen
  Artikel: 8
 10. Besluit bemiddeling muziekauteursrecht
  Artikel: 9
 11. Besluit kilowattuurmeters
  Artikel: 2
 12. Binnenschepenwet
  Artikel: 29
 13. Destructiewet
  Artikel: 24
 14. EEG-IJkbesluit niet-automatische weegwerktuigen
  Artikel: 11
 15. Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
  Artikel: 118
 16. Havennoodwet
  Artikelen: 19, 21
 17. IJkregeling automatische weegwerktuigen
  Artikel: 1
 18. IJkregeling gasmeters
  Artikel: 1
 19. IJkregeling gewichten
  Artikel: 1
 20. IJkregeling inhoudsmaten
  Artikel: 1
 21. IJkregeling kilowattuurmeters
  Artikel: 1
 22. IJkregeling lengtematen
  Artikel: 1
 23. IJkregeling meetreservoirs
  Artikel: 1
 24. IJkregeling meetsjablonen
  Artikel: 1
 25. IJkregeling meetwerktuigen
  Artikel: 1
 26. IJkregeling scheepstanks
  Artikel: 1
 27. IJkregeling taxameters
  Artikel: 1
 28. IJkregeling vloeistofhoogtemeters
  Artikel: 1
 29. IJkregeling vloeistofmeters en vloeistofmeetinstallaties
  Artikel: 1
 30. IJkwet
  Artikelen: 28, 29c, 29d, 29j
 31. Kaderwet EZK- en LNV-subsidies
  Artikel: 8
 32. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel: 6
 33. Kernenergiewet
  Artikelen: 59, 83b
 34. Loodsenwet
  Artikel: 49a
 35. Meststoffenwet
  Artikel: 70
 36. Metingsbesluit Binnenvaartuigen 1978
  Artikel: 15
 37. Noodwet Geneeskundigen
  Artikel: 31
 38. Pleegkinderenwet
  Artikel: 8
 39. Politiewet 1993
  Artikel: 53a
 40. Prijzenwet
  Artikel: 5
 41. Quarantainewet
  Artikel: 34a
 42. Scheepvaartverkeerswet
  Artikel: 34
 43. Spoorwegwet 1875
  Artikel: 10
 44. Subsidieregeling capaciteitsvermindering IJsselmeervisserij en innovatie aquacultuur
  Artikel: 10
 45. Tabaks- en rookwarenwet
  Artikel: 15
 46. Tijdelijke Verstrekkingenwet maatschappelijke dienstverlening
  Artikel: 25
 47. Uitvoeringswet Visserijverdrag 1967
  Artikel: 9
 48. Vaarplichtwet
  Artikel: 25a
 49. Vleeskeuringswet
  Artikelen: 30c, 31a, 31g
 50. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Tekst: tekst
 51. Waarborgwet 1986
  Artikel: 54
 52. Warenwet
  Artikelen: 26, 32k
 53. Welzijnswet 1994
  Artikel: 11a
 54. Wet Justitie-subsidies
  Artikel: 5
 55. Wet afbreking zwangerschap
  Artikel: 14a
 56. Wet agrarisch grondverkeer
  Artikel: 62
 57. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  Artikel: 14
 58. Wet ambulancevervoer
  Artikel: 20a
 59. Wet beheer rijkswaterstaatswerken
  Artikel: 5
 60. Wet beschikbaarheid goederen
  Artikel: 7
 61. Wet bevordering eigenwoningbezit
  Artikel: 55
 62. Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
  Artikel: 65a
 63. Wet collectieve preventie volksgezondheid
  Artikel: 6a
 64. Wet energiebesparing toestellen
  Artikel: 12
 65. Wet geneesmiddelenprijzen
  Artikel: 6
 66. Wet intrekking Wet stimulering zeescheepvaart
  Artikel: III
 67. Wet medewerking verdedigingsvoorbereiding
  Artikel: 7
 68. Wet milieubeheer
  Artikel: 15.15
 69. Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting
  Artikel: 10a
 70. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Artikel: 87
 71. Wet op de gevaarlijke werktuigen
  Artikel: 18
 72. Wet op de huurtoeslag
  Artikel: 48b
 73. Wet op de jeugdhulpverlening
  Artikel: 54
 74. Wet op de kansspelen
  Artikelen: 30x, 34
 75. Wet op de openluchtrecreatie
  Artikel: 36
 76. Wet op de rechtsbijstand
  Artikel: 47
 77. Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990
  Artikel: 44
 78. Wet op het bevolkingsonderzoek
  Artikel: 11
 79. Wet op het specifiek cultuurbeleid
  Artikel: 8a
 80. Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie
  Artikel: 26
 81. Wet overige BiZa-subsidies
  Artikel: 5
 82. Wet overige OCW-subsidies
  Artikel: 10
 83. Wet personenvervoer 2000
  Artikel: 90
 84. Wet tarieven gezondheidszorg
  Artikel: 32
 85. Wet tot uitvoering van de Verordening No. 11 van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap
  Artikel: 4
 86. Wet uitvoering aanbevelingen artikel 63, derde lid, EGKS-verdrag
  Artikel: 3
 87. Wet vervoer gevaarlijke stoffen
  Artikel: 34
 88. Wet vrachtprijzen vervoer van kolen en staal
  Artikel: 5
 89. Wet wapens en munitie
  Artikel: 45
 90. Wet ziekenhuisvoorzieningen
  Artikel: 21
 91. Woningwet
  Artikel: 119a
Terug naar begin van de pagina