Vrijstellingsregeling Inwerkingtreding Warenwetbesluit Verduurzaamde vruchtenprodukten

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 21-05-2024.
Geldend van 01-06-1992 t/m 27-08-2004

Vrijstellingsregeling Inwerkingtreding Warenwetbesluit Verduurzaamde vruchtenprodukten

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel II, eerste en derde lid, van de Wijzigingswet 1988 Warenwet (Stb. 358), jo artikel 16, eerste lid, van de Warenwet (Stb. 1988, 360);

Gezien het advies van de Adviescommissie Warenwet van 4 februari 1992. nr. 14488/(16)5;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

In afwijking van artikel 26, aanhef en onder b, van het Warenwetbesluit Verduurzaamde vruchtenprodukten (Stb. 1992, 12) is dat besluit tot 1 september 1993 niet van toepassing op de waren, bedoeld in de artikelen 8 en 11 van het Jam- en geconserveerde vruchtenbesluit (Warenwet) 1982, zoals dat luidde tot 15 maart 1992 voor zover zij zijn geproduceerd vóór die datum en voldoen aan de desbetreffende bepalingen van het Jam- en geconserveerde vruchtenbesluit (Warenwet) 1982.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

  • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als Vrijstellingsregeling Inwerkingtreding Warenwetbesluit Verduurzaamde vruchtenprodukten.

  • 2 Deze regeling, die met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant zal worden gepubliceerd, treedt in werking op 1 juni 1992.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
namens deze:
de

Directeur Voeding en Veiligheid van Produkten

S. van Hoogstraten

Naar boven