Besteedbare middelen ter dekking van de kosten van verstrekkingen en vergoedingen ziekenfondsverzekering 1991

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 19-04-2024.
Geldend van 01-07-1992 t/m 27-08-2004

Besteedbare middelen ter dekking van de kosten van verstrekkingen en vergoedingen ziekenfondsverzekering 1991

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 4c van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet (Stb. 1984, 429);

Gehoord de Ziekenfondsraad (advies van 25 oktober 1990, IS/21413);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Aan de Ziekenfondsraad wordt de in de bijlage bij deze regeling neergelegde aanvullende aanwijzing gegeven als bedoeld in artikel 4c van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet (Stb. 1984, 429) betreffende het jaar 1991.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt met de bijbehorende bijlage in de Nederlandse Staatscourant geplaatst en in afschrift gezonden aan de Ziekenfondsraad te Amstelveen.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Hans J. Simons

Bijlage

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Tweede aanvulling op de bijlage bij de regeling besteedbare middelen ter dekking van de kosten van verstrekkingen en vergoedingen ziekenfondsverzekering 1991 van 20 november 1990 (Kenmerk DGVGZ/VMP/FAV-416481, Stcrt. 1990, 241).

Voor het jaar 1991 wordt in aanvulling op het bedrag van f 150.000.000, dat is vermeld onder punt 3 in de bijlage bij de in hoofde dezes vermelde regeling, een extra bedrag van f 200.000.000 ten laste van de Algemene Kas besteedbaar gesteld ter vorming van een reserve bij de individuele ziekenfondsen.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Hans J. Simons

Naar boven