Aanwijzing speciale beschermingszones; Bargerveen

Geraadpleegd op 14-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 19-05-1992.
Geldend van 19-05-1992 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is door de redactie vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk J.927235
Identificatienummer BWBR0005505
Rechtsgebied Ruimtelijke ordening en milieu | Milieurecht
Overheidsthema Landbouw, natuur en voedsel

Opmerking

Bijlagen liggen ter inzage bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, te 's-Gravenhage.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 19-05-1992

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
19-05-1992 Nieuwe-regeling 12-05-1992 Stcrt. 1992, 94 J.927235 12-05-1992 Stcrt. 1992, 94
Naar boven