Regeling aanwijzing ambtenaren

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 25-06-1998 t/m 30-04-2009

Regeling aanwijzing ambtenaren

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 43, onderdeel c, van de Wet goederenvervoer over de weg (Stb. 1992, 145), en 23, 24, onderdeel b, 25, onderdeel c, 38 en 105, derde lid, van het Besluit goederenvervoer over de weg (Stb. 1992, 197);

Besluit:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 1992.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling aanwijzing ambtenaren.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 april 1992

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

J.R.H. Maij-Weggen

Naar boven