Regeling aanwijzing ambtenaren

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geldend van 25-06-1998 t/m 30-04-2009

Regeling aanwijzing ambtenaren

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 43, onderdeel c, van de Wet goederenvervoer over de weg (Stb. 1992, 145), en 23, 24, onderdeel b, 25, onderdeel c, 38 en 105, derde lid, van het Besluit goederenvervoer over de weg (Stb. 1992, 197);

Besluit:

's-Gravenhage, 27 april 1992

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

J.R.H. Maij-Weggen

Terug naar begin van de pagina