Regeling vrachtbrief

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geraadpleegd op 27-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-1992.
Geldend van 01-05-1992 t/m 31-12-2004

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-05-1992

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling vrachtbrief
    Artikel: 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-05-1992)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2005 Intrekking-regeling 21-12-2004 Stcrt. 2004, 250 HDJZ/S&W/2004-2842 21-12-2004 Stcrt. 2004, 250
01-05-1992 Nieuwe-regeling 27-04-1992 Stcrt. 1992, 85 WJZ/V221945 27-04-1992 Stcrt. 1992, 85
Naar boven