Aanwijzing inzake de officiële controle op levensmiddelen (EEG)

[Regeling vervallen per 25-04-2014.]
Geraadpleegd op 09-12-2023.
Geldend van 15-11-2000 t/m 24-04-2014

Aanwijzing inzake de officiële controle op levensmiddelen (EEG)

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

Overwegende, dat het gezien de richtlijn van de Raad van 14 juni 1989 inzake de officiële controle op levensmiddelen (89/397/EEG) (PbEG L 186) gewenst is vast te leggen dat de officiële controle op levensmiddelen geschiedt met inachtneming van die richtlijn:

Gelet op artikel 38, eerste lid, van de Gezondheidswet (Stb. 1956, 51);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 25-04-2014]

De Algemeen Directeur en de Veterinaire Hoofdinspecteur van de Keuringsdienst van Waren nemen bij de vervulling van hun taak als bedoeld in artikel 36 van de Gezondheidswet (Stb. 1956, 51) de richtlijn van de Raad van 14 juni 1989 inzake de officiële controle op levensmiddelen (89/397/EEG) (PbEG L 186) in acht.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 25-04-2014]

Deze aanwijzing, die met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst en werkt terug tot en met 14 juni 1991.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 25-04-2014]

Deze aanwijzing kan worden aangehaald als Aanwijzing inzake de officiële controle op levensmiddelen (EEG).

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

Hans J. Simons.

Naar boven