Regeling houdende normen voor slagen en zakken

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geraadpleegd op 01-12-2023.
Geldend van 06-05-1992 t/m 31-12-2013

Regeling houdende normen voor slagen en zakken

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 18, eerste lid, van het Besluit van 17 december 1991, houdende vaststelling van een regeling voor de examens ter verkrijging van de zeevaartdiploma's genoemd in de Wet op de zeevaartdiploma's (Stb. 1935, 456) (Examenbesluit zeevaartdiploma's 1991, Stb. 1991, 743);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Ter bepaling van de uitslag van de examens genoemd in Bijlagen I, II en III van het Examenbesluit zeevaartdiploma's 1991 worden de normen toegepast zoals deze zijn neergelegd in de artikelen 2 tot en met 27.

§ 1. Vakken, bedoeld in Bijlage I, onder A, behorende bij het Examenbesluit zeevaartdiploma's 1991 (Stb. 1991, 743)

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Een kandidaat, die deelneemt aan het examen ter verkrijging van het diploma als stuurman voor de beperkte kleine handelsvaart voldoet aan de normen indien deze hetzij:

 • a. voor alle vakken ten minste het eindcijfer zes heeft behaald;

  of

 • b. voor ten minste acht vakken, waaronder de vakken zeevaartkunde, stabiliteit en bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, het eindcijfer zes of hoger heeft behaald en voor ten hoogste vijf vakken het eindcijfer vijf, terwijl het totaal van de behaalde punten ten minste 75 dient te bedragen;

  of

 • c. voor ten minste negen vakken, waaronder de vakken zeevaartkunde, stabiliteit en bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, het eindcijfer zes of hoger heeft behaald, voor ten hoogste één vak het eindcijfer vier, niet zijnde het vak scheepsbouw, tuig en uitrusting, laden en stuwen, praktische navigatie of EHBO, en voor ten hoogste drie vakken het eindcijfer vijf, terwijl het totaal van de behaalde punten ten minste 75 dient te bedragen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Een kandidaat, die deelneemt aan het examen ter verkrijging van het diploma als stuurman voor de kleine handelsvaart voldoet aan de normen indien deze hetzij:

 • a. voor alle vakken ten minste het eindcijfer zes heeft behaald;

  of

 • b. voor ten minste elf vakken, waaronder de vakken zeevaartkunde, stabiliteit en bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, het eindcijfer zes of hoger heeft behaald en voor ten hoogste vijf vakken het eindcijfer vijf, terwijl het totaal van de behaalde punten ten minste 93 dient te bedragen;

  of

 • c. voor ten minste twaalf vakken, waaronder de vakken zeevaartkunde, stabiliteit en bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, het eindcijfer zes of hoger heeft behaald, voor ten hoogste één vak het eindcijfer vier, niet zijnde het vak meteorologie, cijferen, scheepsbouw, tuig en uitrusting, laden en stuwen, praktische navigatie of EHBO, en voor ten hoogste drie vakken het eindcijfer vijf, terwijl het totaal van de behaalde punten ten minste 93 dient te bedragen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Een kandidaat, die deelneemt aan het examen ter verkrijging van het aanvullingsdiploma als stuurman voor de kleine handelsvaart voldoet aan de normen indien deze hetzij:

 • a. voor alle vakken het eindcijfer zes of hoger heeft behaald;

  of

 • b. voor ten minste vier vakken, waaronder de vakken Engels en zeevaartkunde het eindcijfer zes of hoger heeft behaald en voor ten hoogste één vak het eindcijfer vijf.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Een kandidaat, die deelneemt aan het examen ter verkrijging van het diploma als stuurman voor de grote sleepvaart voldoet aan de normen indien deze hetzij:

 • a. voor alle vakken het eindcijfer zes of hoger heeft behaald;

  of

 • b. voor ten minste vijftien vakken, waaronder de vakken Engels, zeevaartkunde, stabiliteit en bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee het eindcijfer zes of hoger heeft behaald en voor ten hoogste zes vakken het eindcijfer vijf terwijl, het totaal van de behaalde punten ten minste 122 dient te bedragen;

  of

 • c. voor ten minste zestien vakken, waaronder de vakken Engels, zeevaartkunde, stabiliteit en bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee het eindcijfer zes of hoger heeft behaald, voor ten hoogste één vak het eindcijfer vier. niet zijnde het vak meteorologie, cijferen, scheepsbouw, tuig en uitrusting, slepen, praktische navigatie of EHBO, en voor ten hoogste vier vakken het eindcijfer vijf, terwijl het totaal van de behaalde punten ten minste 122 dient te bedragen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Een kandidaat, die deelneemt aan het examen ter verkrijging van het diploma als stuurman voor de kustsleepvaart voldoet aan de normen indien deze hetzij:

 • a. voor alle vakken het eindcijfer zes of hoger heeft behaald;

  of

 • b. voor ten minste acht vakken, waaronder de vakken zeevaartkunde, stabiliteit en bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee het eindcijfer zes of hoger heeft behaald en voor ten hoogste vijf vakken het eindcijfer vijf, terwijl het totaal van de behaalde punten ten minste 75 dient te bedragen;

  of

 • c. voor ten minste negen vakken, waaronder de vakken zeevaartkunde, stabiliteit en bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee het eindcijfer zes of hoger heeft behaald, voor ten hoogste één vak het eindcijfer vier, niet zijnde het vak scheepsbouw, tuig en uitrusting, slepen, praktische navigatie of EHBO, en voor ten hoogste drie vakken het eindcijfer vijf, terwijl het totaal van de behaalde punten ten minste 75 dient te bedragen.

§ 2. Vakken, bedoeld in Bijlage I, onder B, behorende bij het Examenbesluit zeevaartdiploma's 1991

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Een kandidaat, die deelneemt aan het examen ter verkrijging van het voorlopig diploma als scheepswerktuigkundige voldoet aan de normen indien deze hetzij:

 • a. voor alle vakken het eindcijfer zes of hoger heeft behaald;

  of

 • b. voor ten minste zeven vakken, waaronder het vak verbrandingsmotoren, het eindcijfer zes of hoger heeft behaald en voor ten hoogste drie vakken het eindcijfer vijf.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Een kandidaat, die deelneemt aan het examen ter verkrijging van het diploma als assistent-scheepswerktuigkundige voldoet aan de normen indien deze hetzij:

 • a. voor alle vakken het eindcijfer zes of hoger heeft behaald;

  of

 • b. voor ten minste tien vakken, waaronder het vak verbrandingsmotoren, het eindcijfer zes of hoger heeft behaald en voor ten hoogste drie vakken het eindcijfer vijf.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Een kandidaat, die deelneemt aan het examen ter verkrijging van het kennisbewijs stoomvoortstuwing B voldoet aan de normen indien deze:

 • voor alle vakken, waaronder ieder van de onderdelen stoomketels en stoomwerktuigen behorende tot het vak stoomvoortstuwingsinstallaties, het eindcijfer 6 of hoger heeft behaald.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Een kandidaat, die deelneemt aan het examen ter verkrijging van het kennisbewijs stoomvoortstuwing C voldoet aan de normen indien deze:

 • voor beide onderdelen, stoomketels en stoomwerktuigen, behorende tot het vak stoomvoortstuwingsinstallaties het eindcijfer 6 of hoger heeft behaald.

§ 3. Vakken, bedoeld in Bijlage II, onder C, behorende bij het Examenbesluit zeevaartdiploma's 1991

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Een kandidaat, die deelneemt aan een schoolexamen ter verkrijging van het diploma als stuurman voor de kleine handelsvaart tezamen met het aanvullingsdiploma voldoet aan de normen indien deze hetzij:

 • a. voor alle vakken het eindcijfer zes of hoger heeft behaald;

  of

 • b. voor ten minste zes vakken, waaronder het vak Engels, het eindcijfer zes of hoger heeft behaald en voor ten hoogste drie vakken het eindcijfer vijf, terwijl het totaal van de behaalde punten ten minste 52 dient te bedragen;

  of

 • c. voor ten minste zeven vakken, waaronder het vak Engels, het eindcijfer zes of hoger heeft behaald, voor ten hoogste één vak het eindcijfer vier, niet zijnde het vak cijferen of scheepsbouw, tuig en uitrusting, en voor ten hoogste één vak het eindcijfer vijf, terwijl het totaal van de behaalde punten ten minste 52 dient te bedragen.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Een kandidaat, die deelneemt aan een schoolexamen ter verkrijging van het diploma als derde stuurman voor de grote handelsvaart voldoet aan de normen indien deze hetzij:

 • a. voor alle vakken het eindcijfer zes of hoger heeft behaald;

  of

 • b. voor ten minste negen vakken, waaronder het vak Engels, het eindcijfer zes of hoger heeft behaald en voor ten hoogste vier vakken het eindcijfer vijf, terwijl het totaal van de behaalde punten ten minste 76 dient te bedragen;

  of

 • c. voor ten minste tien vakken, waaronder het vak Engels, het eindcijfer zes of hoger heeft behaald, voor ten hoogste één vak het eindcijfer vier, niet zijnde het vak cijferen of scheepsbouw, tuig en uitrusting, en voor ten hoogste twee vakken het eindcijfer vijf, terwijl het totaal van de behaalde punten ten minste 76 dient te bedragen.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Een kandidaat, die deelneemt aan het schoolexamen ter verkrijging van het diploma als twee stuurman voor de grote handelsvaart voldoet aan de normen indien deze hetzij:

 • a. voor alle vakken het eindcijfer zes of hoger heeft behaald;

  of

 • b. voor ten minste zeven vakken, waaronder het vak Engels, het eindcijfer zes of hoger heeft behaald en voor ten hoogste drie vakken het eindcijfer vijf, terwijl het totaal van de behaalde punten ten minste 58 dient te bedragen;

  of

 • c. voor ten minste acht vakken, waaronder het vak Engels, het eindcijfer zes of hoger heeft behaald, voor ten hoogste één vak het eindcijfer vier, niet zijnde het vak cijferen of scheepsbouw, tuig en uitrusting, en voor ten hoogste één vak het eindcijfer vijf, terwijl het totaal van de behaalde punten ten minste 58 dient te bedragen.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Een kandidaat, die deelneemt aan het schoolexamen ter verkrijging van het diploma als eerste stuurman voor de grote handelsvaart voldoet aan de normen indien deze hetzij:

 • a. voor alle vakken het eindcijfer zes of hoger heeft behaald;

  of

 • b. voor ten minste vier vakken, waaronder het vak Engels, het eindcijfer zes of hoger heeft behaald en voor ten hoogste één vak het eindcijfer vijf.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Een kandidaat, die deelneemt aan het schoolexamen ter verkrijging van het diploma als motordrijver voldoet aan de normen indien deze hetzij:

 • a. voor alle vakken het eindcijfer zes of hoger heeft behaald;

  of

 • b. voor ten minste vijf vakken, waaronder het vak praktisch werken, het eindcijfer zes of hoger heeft behaald en voor ten hoogste twee vakken het eindcijfer vijf.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Een kandidaat, die deelneemt aan het schoolexamen ter verkrijging van het diploma A als scheepswerktuigkundige voldoet aan de normen indien deze hetzij:

 • a. voor alle vakken het eindcijfer zes of hoger heeft behaald:

  of

 • b. voor ten minste drie vakken, waaronder het vak meet- en regeltechniek, het eindcijfer zes of hoger heeft behaald en voor ten hoogste twee vakken het eindcijfer vijf.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Een kandidaat, die deelneemt aan het schoolexamen ter verkrijging van het diploma B als scheepswerktuigkundige voldoet aan de normen indien deze hetzij:

 • a. voor alle vakken het eindcijfer zes of hoger heeft behaald;

  of

 • b. voor ten minste zes vakken, waaronder het vak meet- en regeltechniek, het eindcijfer zes of hoger heeft behaald en voor ten hoogste twee vakken het eindcijfer vijf.

Artikel 18

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Een kandidaat, die deelneemt aan het schoolexamen ter verkrijging van het diploma C als scheepswerktuigkundige voldoet aan de normen indien deze hetzij:

 • a. voor alle vakken het eindcijfer zes of hoger heeft behaald;

  of

 • b. voor ten minste vier vakken, waaronder het vak meet- en regeltechniek, het eindcijfer zes of hoger heeft behaald en voor ten hoogste één vak het eindcijfer vijf.

§ 4. Vakken, bedoeld in Bijlage III, onder D, behorende bij het Examenbesluit zeevaartdiploma's 1991

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Artikel 19

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Een kandidaat, die deelneemt aan het centrale deel van het examen ter verkrijging van het diploma als stuurman voor de kleine handelsvaart tezamen met het aanvullingsdiploma voldoet aan de normen indien deze hetzij:

 • a. voor alle vakken het eindcijfer zes of hoger heeft behaald;

  of

 • b. voor ten minste vijf vakken, waaronder de vakken zeevaartkunde, stabiliteit en bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, het eindcijfer zes of hoger heeft behaald en voor ten hoogste drie vakken het eindcijfer vijf, terwijl het totaal van de behaalde punten ten minste 47 dient te bedragen.

Artikel 20

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Een kandidaat, die deelneemt aan het centrale deel van het examen ter verkrijging van het diploma als derde stuurman voor de grote handelsvaart voldoet aan de normen indien deze hetzij:

 • a. voor alle vakken het eindcijfer zes of hoger heeft behaald;

  of

 • b. voor ten minste vijf vakken, waaronder de vakken zeevaartkunde, stabiliteit en bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, het eindcijfer zes of hoger heeft behaald en voor ten hoogste drie vakken het eindcijfer vijf, terwijl het totaal van de behaalde punten ten minste 47 dient te bedragen.

Artikel 21

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Een kandidaat, die deelneemt aan het centrale deel van het examen ter verkrijging van het diploma als tweede stuurman voor de grote handelsvaart voldoet aan de normen indien deze hetzij:

 • a. voor alle vakken het eindcijfer zes of hoger heeft behaald;

  of

 • b. voor ten minste vier vakken, waaronder de vakken zeevaartkunde, stabiliteit, het eindcijfer zes of hoger heeft behaald en voor ten hoogste twee vakken het eindcijfer vijf, terwijl het totaal van de behaalde punten ten minste 35 dient te bedragen.

Artikel 22

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Een kandidaat, die deelneemt aan het centrale deel van het examen ter verkrijging van het diploma als eerste stuurman voor de grote handelsvaart voldoet aan de normen indien deze hetzij:

 • a. voor alle vakken het eindcijfer zes of hoger heeft behaald;

  of

 • b. voor ten minste zeven vakken, waaronder de vakken zeevaartkunde, stabiliteit en bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, het eindcijfer zes of hoger heeft behaald en voor ten hoogste één vak het eindcijfer vijf.

§ 5. Vakken bedoeld in Bijlage III, onder E, behorende bij het Examenbesluit zeevaartdiploma's 1991

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Artikel 23

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Een kandidaat, die deelneemt aan het centrale deel van het examen ter verkrijging van het diploma als motordrijver voldoet aan de normen indien deze hetzij:

 • a. voor alle vakken het eindcijfer zes of hoger heeft behaald;

  of

 • b. voor ten minste drie vakken, waaronder het vak verbrandingsmotoren, het eindcijfer zes of hoger heeft behaald en voor ten hoogste één vak het eindcijfer vijf.

Artikel 24

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Een kandidaat, die deelneemt aan het centrale deel van het examen ter verkrijging van het diploma A als scheepswerktuigkundige voldoet aan de normen indien deze hetzij:

 • a. voor alle vakken het eindcijfer zes of hoger heeft behaald;

  of

 • b. voor ten minste vier vakken, waaronder het vak verbrandingsmotoren, het eindcijfer zes of hoger heeft behaald en voor ten hoogste één vak het eindcijfer vijf.

Artikel 25

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Een kandidaat, die deelneemt aan het centrale deel van het examen ter verkrijging van het diploma B als scheepswerktuigkundige voldoet aan de normen indien deze hetzij:

 • a. voor alle vakken het eindcijfer zes of hoger heeft behaald;

  of

 • b. voor ten minste drie vakken, waaronder het vak verbrandingsmotoren, het eindcijfer zes of hoger heeft behaald en voor ten hoogste één vak het eindcijfer vijf.

Artikel 26

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Een kandidaat, die deelneemt aan het centrale deel van het examen ter verkrijging van het diploma C als scheepswerktuigkundige voldoet aan de normen indien deze hetzij:

 • a. voor alle vakken het eindcijfer zes of hoger heeft behaald;

  of

 • b. voor ten minste vier vakken, waaronder het vak verbrandingsmotoren, het eindcijfer zes of hoger heeft behaald en voor ten hoogste één vak het eindcijfer vijf.

Artikel 27

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Indien bij enig examen voor een vak ontheffing is verleend, wordt voor de bepaling van het minimum te behalen aantal punten deze ontheffing als zijnde het cijfer zes gerekend.

Artikel 28

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 1990.

Deze regeling wordt bekend gemaakt in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 22 april 1992

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Naar boven