Algemene aanwijzingen inzake aangelegenheden van de ministerraad en onderraden

Geraadpleegd op 04-06-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-1992.
Geldend van 01-05-1992 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Bijlage IV

Informatie geldend op 01-05-1992

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Algemene aanwijzingen inzake aangelegenheden van de ministerraad en onderraden
    Tekst: tekst

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 01-05-1992)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-05-1992 Nieuwe-regeling 08-04-1992 Stcrt. 1992, 84 08-04-1992 Stcrt. 1992, 84
Naar boven