Erkenning als audiologisch centrum

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 10-04-1992 t/m 31-12-2005

Erkenning als audiologisch centrum

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

Gelet op artikel 8 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten:

Besluit:

I.

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De in de bij deze beschikking gevoegde bijlage genoemde instellingen worden erkend als audiologisch centrum als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering (Stb. 1991, 590).

II.

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Van deze beschikking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant; zij treedt in werking twee dagen na plaatsing en werkt terug tot en met 1 januari 1992.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
namens deze,
De

Directeur Verzekeringen, Marktordening en Prijsvorming

.

S. G. Rijpma

Bijlage

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Audiologisch Centrum van de Prof. J. J. Groen Stichting, Zangvogelweg 150, Amersfoort;

Academisch Medisch Centrum, Meibergdreef 9, Amsterdam;

Academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit. De Boelelaan 1117, Amsterdam;

Paedo-Audiologisch Instituut. Oranje Nassaulaan 49. Amsterdam;

Onderling Audiologisch Centrum Amsterdam. Oranje Nassaulaan 49, Amsterdam;

Audiologisch Centrum W.C. Andreae, Derkinderenstraat 1, Amsterdam;

Audiologisch Centrum Bergen op Zoom, Boerhaaveplein 1, Bergen op Zoom;

Stichting Audiologisch Centrum Eindhoven, Paradijslaan 40, Eindhoven; Instituut Sint Marie. Castiliëlaan 8, Eindhoven;

Academisch Ziekenhuis Groningen, Oostersingel 59, Groningen, Westeinde Ziekenhuis, Lijnbaan 32, Den Haag;

Audiologisch Centrum Twente. Kievitstraat 9, Hengelo;

Audiologisch Centrum Hoensbroeck. Zandbergseweg 111, Hoensbroek;

Audiologisch Centrum Friesland. Stationsweg 26, Leeuwarden;

Academisch Ziekenhuis Leiden. Rijnsburgerweg 10, Leiden;

Sint Radboud Ziekenhuis Geert Grooteplein 10, Nijmegen;

Academisch Ziekenhuis Rotterdam. Dr. Molewaterplein 40, Rotterdam;

Audiologisch Centrum Rotterdam, Ammanplein 8, Rotterdam;

Instituut voor Doven. Theerestraat 42, Sint Michielsgestel;

Audiologisch Centrum voor Tilburg en Omstreken. Korvelseweg 61, Tilburg;

Koninklijke Ammanstichting. Sao Paulodreef 1, Utrecht;

Wilhelmina Kinderziekenhuis. Nieuwe Gracht 137, Utrecht;

Academisch Ziekenhuis Utrecht. Heidelberglaan 100, Utrecht;

Instituut voor Doven Effatha, Effathalaan 31, Voorburg;

Audiologisch Centrum Zwolle, Burg, van Royensingel 16, Zwolle.

Naar boven