Vervroegde openstelling visseizoen 1992/1993

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 02-04-1992 t/m 23-01-2004

Vervroegde openstelling visseizoen 1992/1993

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 11 en 12 van het Reglement voor de Binnenvisserij 1985 (Stb. 283) en de artikelen 11 en 12 van het Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985 (Stb. 301);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Vrijstelling wordt verleend, voorzover het betreft het vissen op 30 en 31 mei 1992 van:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Het in artikel 1 bepaalde is niet van toepassing op het vissen in het IJsselmeer.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van haar bekendmaking in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 25 maart 1992

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

Naar boven