Aanwijzing Eindhoven vergunninghouder speelcasino

Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 26-03-1992 t/m heden

Aanwijzing Eindhoven vergunninghouder speelcasino

De Staatssecretaris van Justitie en de Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 27p van de Wet op de kansspelen;

Gezien de voordracht van de Raad voor de Casinospelen dd. 25 maart 1991;

Overwegende dat de gemeenteraad van Eindhoven op 27 januari 1992 heeft ingestemd met de aanwijzing van die gemeente als vestigingsplaats van een casino;

Besluiten:

Artikel 1

De gemeente Eindhoven wordt aangewezen als gemeente waarvoor ingevolge de Beschikking Casinospelen (Stcrt. 1988, 139) vergunning is verleend tot het organiseren van een speelcasino.

Artikel 2

Deze beschikking wordt in de Staatscourant gepubliceerd en treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking.

's-Gravenhage, 16 maart 1992

De

Staatssecretaris

van Justitie,

A. Kosto

De

Minister

van Economische Zaken,

J. E. Andriessen

Naar boven