Schorsing RROG

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 21-03-1992 t/m 22-12-2004

Schorsing RROG

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gezien het advies van de Centrale Landinrichtingscommissie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

Ingetrokken wordt het besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 25 september 1991, No. J. 9113150 (Stcrt. 189), houdende opschorting van de Regeling reconstructie oude glastuinbouwgebieden.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

De Regeling reconstructie oude glastuinbouwgebieden (Stcrt. 1979, nr. 64) wordt voor onbepaalde tijd geschorst, voor zover het gebieden betreft, waarvoor de aanvraag, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Regeling reconstructie oude glastuinbouwgebieden nog niet is ingediend bij de Centrale Landinrichtingscommissie, bedoeld in artikel 7 van de Landinrichtingswet (Stb. 1985, 299).

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking op de dag na die van haar bekendmaking in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 13 maart 1992

De

staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. D. Gabor

Terug naar begin van de pagina