Warenwetregeling Stoffen in aroma's

[Regeling vervallen per 20-01-2011.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 14-03-1992 t/m 19-01-2011

Warenwetregeling Stoffen in aroma's

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

Overwegende, dat uitvoering moet worden gegeven aan de artikelen 4, onderdeel c, jo bijlage II, en 5, onderdeel 3, van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 juni 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake aroma's voor gebruik in levensmiddelen en de uitgangsmaterialen voor de bereiding van die aroma's (88/388/EEG) (PbEG L 184);

Gelet op artikel 4, derde lid, van het Warenwetbesluit Aroma's;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 20-01-2011]

Het gehalte in eet- en drinkwaren aan de in artikel 4, derde lid, van het Warenwetbesluit Aroma's genoemde stoffen mag niet, vanwege het gebruik van aroma's en andere ingrediënten van eet- en drinkwaren met aromatiserende eigenschappen, de in de bijlage genoemde hoeveelheid van de desbetreffende stof in de desbetreffende categorie van eet- of drinkwaren, onderscheidenlijk eet- of drinkwaar overschrijden.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 20-01-2011]

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Warenwetregeling Stoffen in aroma's’.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 20-01-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum waarop het Warenwetbesluit Aroma's in werking treedt.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. J. Simons

Bijlage

[Regeling vervallen per 20-01-2011]

Stof

Maximum-hoeveelheid in:

Agaricinezuur

alcoholische dranken:

100 mg/kg

andere dranken:

20 mg/kg

eetwaren waarvan champignons ingrediënt zijn:

100 mg/kg

overige eet- en drinkwaren:

20 mg/kg

Aloïne

alcoholische dranken:

50 mg/kg

andere dranken:

0,1 mg/kg

overige eet- en drinkwaren:

0,1 mg/kg

Beta-asaron

alcoholische dranken:

1 mg/kg

andere dranken:

0,1 mg/kg

kruiden ten behoeve van snacks:

1 mg/kg

overige eet- en drinkwaren:

0,1 mg/kg

Berberine

alcoholische dranken:

10 mg/kg

andere dranken:

0,1 mg/kg

overige eet- en drinkwaren:

0,1 mg/kg

Cumarine

alcoholische dranken:

10 mg/kg

caramelsuikerwerk:

10 mg/kg

kauwgom:

50 mg/kg

overige eet- en drinkwaren:

2 mg/kg

Cyaanwaterstofzuur

alcoholische dranken:

1 mg/% vol

alcohol noga, marsepein en daarop gelijkend suikerwerk:

50 mg/kg

conserven van steenvruchten:

5 mg/kg

overige eet- en drinkwaren:

1 mg/kg

Hypericine

alcoholische dranken:

10 mg/kg

suikerwerk:

1 mg/kg

overige eet- en drinkwaren:

0,1 mg/kg

Pulegon

dranken die met munt of pepermunt zijn gearomatiseerd:

250 mg/kg

muntsuikerwerk:

350 mg/kg

overige eetwaren:

25 mg/kg

overige drinkwaren:

100 mg/kg

Quassine

alcoholische dranken:

50 mg/kg

suikerwerk in de vorm van pastilles:

10 mg/kg

overige eet- en drinkwaren:

5 mg/kg

Safrol en isosafrol

alcoholische dranken met een alcoholgehalte tot 25% vol:

2 mg/kg

alcoholische dranken met een alcoholgehalte van meer dan 25% vol:

5 mg/kg

eet- en drinkwaren waarvan foelie of nootmuskaat ingrediënt zijn:

15 mg/kg

overige eet- en drinkwaren:

1 mg/kg

Santonine

alcoholische dranken met een alcoholgehalte van meer dan 25% vol:

1 mg/kg

overige eet- en drinkwaren:

0,1 mg/kg

Thujon (alfa en beta)

alcoholische dranken met een alcoholgehalte tot 25% vol:

5 mg/kg

alcoholische dranken met een alcoholgehalte van meer dan 25% vol:

10 mg/kg

eet- en drinkwaren waarvan preparaten van salie ingrediënt zijn:

25 mg/kg

‘bitters’:

35 mg/kg

overige eet- en drinkwaren:

0,5 mg/kg

Deze bijlage behoort bij de Warenwetregeling Stoffen in aroma's,

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. J. Simons

.
Naar boven