Instelling examencommissies luchtvaart

Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 01-01-1992 t/m heden

Instelling examencommissies luchtvaart

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 45, eerste lid van de Regeling Toezicht Luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1

De examens ter verkrijging van de in de Regeling Toezicht Luchtvaart genoemde bewijzen van bevoegdheid en de daarin aangeduide bevoegdheidverklaringen worden afgelegd voor één van de volgende commissies:

Examencommissie

Examens voor

 

voor:

bewijzen van bevoegdheid

bevoegdverklaringen

a. privévliegbewijzen

privévlieger

ballonvoerder

voor een categorie, klasse en type van vliegtuigen in privévliegbewijzen; sleepvliegen; radiotelefonie in de bvb's als genoemd in artikel 12, eerste lid van de RTL.

b. beroepsvliegbewijzen

beroepsvlieger

verkeersvlieger

boordwerktuigkundige

voor een categorie, klasse en type van vliegtuigen in beroepsvliegbewijzen; blindvliegen; spuitvliegen; vliegonderricht.

c. zweefvliegen

zweefvlieger

lieren;

sleepvliegen;

wolkenvliegen;

vliegonderricht;

motorzweefvliegen;

d. vliegtuigonderhoudstechnicus

grondwerktuigkundige

zweefvliegtechnicus

voor een categorie en type van luchtvaartuigen.

Artikel 2

De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 4 maart 1988, nr. LI/1523 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met terugwerkende kracht per 1 januari 1992 en wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
Namens deze,
De

Secretaris-Generaal

,

H.N.J. Smits

Naar boven