Instelling van examencommissies

Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-01-1992 t/m heden

Instelling van examencommissies

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 45, eerste lid van de Regeling Toezicht Luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1

De examens ter verkrijging van de in de Regeling Toezicht Luchtvaart genoemde bewijzen van bevoegdheid en de daarin aangeduide bevoegdverklaringen worden afgelegd voor één van de volgende examencommissies:

Examencommissie voor:

Examens voor:

 

bewijzen van bevoegdheid:

bevoegdverklaringen:

a. privé-vliegbewijzen

privé-vlieger ballonvoerder

voor een categorie, klasse en type van vliegtuigen in privé-vliegbewijzen; sleepvliegen; radiotelefonie in de bvb's als genoemd in artikel 12, eerste lid van de RTL

b. beroepsvliegbewijzen

beroepsvlieger

verkeersvlieger

boordwerktuigkundige

voor een categorie, klasse en type van vliegtuigen in beroepsvliegbewijzen; blindvliegen; spuitvliegen; vliegonderricht.

c. zweefvliegen

zweefvlieger

lieren

sleepvliegen

wolkenvliegen

vliegonderricht

motorzweefvliegen

d. vliegtuigonderhoudstechnicus

grondwerktuigkundige

zweefvliegtechnicus

voor een categorie en type van luchtvaartuigen.

Artikel 2

De regeling van de minister van Verkeer en Waterstaat van 4 maart 1988, nr. LI/1523 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met terugwerkende kracht per 1 januari 1992 en wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 29 januari 1992

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,
Namens deze,
De

secretaris-generaal,

H. N. J. Smits

Naar boven