Regeling vaststelling registratieformulier dierlijke meststoffen 1992

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 01-02-1992 t/m 23-01-2004

Regeling vaststelling registratieformulier dierlijke meststoffen 1992

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 2, derde lid, van het Registratiebesluit dierlijke meststoffen (Stb. 1986, 625);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Het formulier, bedoeld in artikel 2, derde lid, van het Registratiebesluit dierlijke meststoffen wordt vastgesteld overeenkomstig de bij deze regeling behorende modellen I en II.

  • 2 De in het eerste lid bedoelde modellen liggen ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te 's-Gravenhage.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 februari 1992.

  • 2 Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling vaststelling registratieformulier dierlijke meststoffen 1992’.

's-Gravenhage, 29 januari 1992

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

Naar boven