Vaststelling eindtermen administratie, sector Economie, middelbaar beroepsonderwijs (m.b.o.)

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 01-08-1993 t/m 31-07-2008

Vaststelling eindtermen administratie, sector Economie, middelbaar beroepsonderwijs (m.b.o.)

De minister van onderwijs en wetenschappen,

Gelet op artikel 17 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 16 van het Inrichtingsbesluit dagscholen m.b.o.;

De Onderwijsraad gehoord (advies van 3 januari 1992, kenmerk OR 91000367/2 BS)

Besluit

Artikel 1

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De eindtermen van de onderstaande opleidingen behorende tot de afdeling administratie binnen de sector Economie, de indeling daarvan in certificaateenheden, alsmede de indeling in verplichte examenonderdelen, verplichte keuze examenonderdelen dan wel vrije examenonderdelen, worden vastgesteld volgens de bij deze regeling behorende bijlage 1.

  De lange opleiding bedrijfsadministratie met de differentiaties:

  • Bedrijfsadministrateur

  • Bedrijfsinformatiekunde

  De lange opleiding secretariaat met de differentiaties:

  • Directiesecretariaat/hoofd secretariaat

  • Management-assistent

 • 2 Met in achtneming van artikel 16 van het Inrichtingsbesluit dagscholen m.b.o. (Stb. 1991, 336) worden de eindtermen van de onderstaande nieuwe opleidingen behorende tot de afdeling administratie binnen de sector Economie, de indeling daarvan in certificaateenheden, alsmede de indeling daarvan in verplichte examenonderdelen, verplichte keuze examenonderdelen dan wel vrije examenonderdelen, vastgesteld volgens de bij deze regeling behorende bijlage 2.

  De lange opleiding economisch-juridisch met de differentiaties:

  • medewerker Openbaar Bestuur

  • medewerker Fiscale Zaken

  De lange opleiding commerciële dienstverlening met de differentiaties:

  • Commercieel Medewerker Bank- en Verzekeringen

  • Medewerker Bedrijfscommunicatie/Public relations

  • Internationale Handel

  • Groothandel

  De korte opleiding bedrijfsadministratie

  De korte opleiding secretariaat

 • 3 De scholen waaraan de afdeling administratie is verbonden kunnen vanaf 1 augustus 1992 de opleidingen bedoeld in het tweede lid verzorgen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-08-2008]

De eindtermen van de lange opleiding voor de slagerij en vleessector met de differentiaties:

 • Ondernemer slagersbedrijf

 • Leidinggevende in de vleesverwerkende industrie behorende tot de afdeling slagerij en vleessector binnen de sector Economie, de indeling daarvan in certificaateenheden, alsmede de indeling in verplichte examenonderdelen, verplichte keuze examenonderdelen dan wel vrije examenonderdelen, worden vastgesteld volgens de bij deze regeling behorende bijlage 3.

Artikel 3

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt bekendgemaakt in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. De bijlagen bij deze regeling worden ter inzage gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Artikel 4. Inwerkingtreding.

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1993.

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Terug naar begin van de pagina