Samenstelling examencommissie certificaatloodsen 1992

[Regeling vervallen per 01-05-2004.]
Geraadpleegd op 03-10-2023.
Geldend van 01-01-1992 t/m 30-04-2004

Beschikking, houdende samenstelling examencommissie certificaatloodsen 1992

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 5, tweede en derde lid, en 7 van het Besluit certificaatloodsen (Stb. 1990, 507);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

In de examencommissie certificaatloodsen, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van het Besluit certificaatloodsen (Stb. 1990, 507) worden voor het tijdvak van 1 januari 1992 tot en met 31 december 1992 benoemd tot:

a. voorzitter:

A. P. Visser, te Voorburg

b. plaatsvervangend voorzitters:
  • J. M. de Jong, te Heemstede

  • A. P. Valstar, te 's-Gravenhage

c. secretaris:

mw. A. M. Ruijgrok, te Voorburg

d. plaatsvervangend secretaris:

C. van Ruitenburg, te Bergschenhoek

e. leden:
  • M. A. Hartog, te Zierikzee

  • J. Waaleman Bruijnzeel, te Vlissingen

  • A. van Wagensveld, te Den Helder

f. plaatsvervangende leden:
  • J. Aartsen, te Roosendaal

  • J. R. Ketel, te Rotterdam

  • J. Nederlof, te Roosendaal

  • J. Roose, te Oostburg

  • G. I. Stam de Jonge, te Poortvliet

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

De examencommissie certificaatloodsen houdt zitting ten kantore van het Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken te Rijswijk, Zuid-Holland. Deze beschikking zal worden geplaatst in de Staatscourant en in afschrift worden gezonden aan de in artikel 1 genoemde personen.

Rijswijk, 15 januari 1992

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
namens deze:
De directeur-generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken (L.DG.),

J. Goslinga

Naar boven