Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht

Geraadpleegd op 19-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2013.
Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 01-01-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2013)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2013 Wijziging 06-10-2012 Stb. 2012, 480 06-10-2012 Stb. 2012, 480
01-04-1994 Wijziging 07-04-1994 Stb. 1994, 265 07-01-1994 Stb. 1994, 27
01-02-1992 Nieuwe-regeling 06-01-1992 Stb. 1992, 36 21-01-1992 Stb. 1992, 39
Naar boven