Samenstelling examencommissie certificaatloodsen 1991

[Regeling vervallen per 01-05-2004.]
Geraadpleegd op 18-04-2024.
Geldend van 01-01-1991 t/m 30-04-2004

Samenstelling examencommissie certificaatloodsen 1991

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 5, tweede en derde lid, en 7 van het Besluit certificaatloodsen (Stb. 1990, 507);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

In de examencommissie certificaatloodsen, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van het Besluit certificaatloodsen (Stb. 1990, 507) worden voor het tijdvak van 1 januari 1991 tot en met 31 december benoemd tot:

a. voorzitter:

A. P. Visser te Voorburg;

b. plaatsvervangend voorzitters:

J. M. de Jong te Heemstede, A. P. Valstar te 's-Gravenzande;

c. secretaris:

mevrouw A. M. Ruijgrok te Voorburg;

d. plaatsvervangend secretaris:

C. van Ruitenburg te Bergschenhoek;

e. leden:

A. Struik te Woudrichem, J. Waaleman Bruijnzeel te Vlissingen, A. van Wagensveld te Den Helder;

f. plaatsvervangende leden:

J. Aartsen te Roosendaal, J. R. Ketel te Rotterdam, J. Nederlof te Roosendaal, J. Roose te Oostburg, G. I. Stam de Jonge te Poortvliet.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

De examencommissie certificaatloodsen houdt zitting ten kantore van het Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken te Rijswijk, Zuid-Holland.

Deze beschikking zal worden geplaatst in de Staatscourant en in afschrift worden gezonden aan de in artikel 1 genoemde personen.

's-Gravenhage, 21 december 1990

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
Namens deze,
De

directeur-generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken

.

J. van Tiel

Naar boven