Ministeriële regeling ingevolge art. 7 a.k.w. werkloze schoolverlaters

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geraadpleegd op 28-11-2023.
Geldend van 23-02-2002 t/m 24-09-2008

Ministeriële regeling ingevolge art. 7 a.k.w. werkloze schoolverlaters

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gelet op artikel 7, achtste lid, en artikel 26, vierde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1990, 128);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Voor de toepassing van artikel 7, achtste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet wordt een kind dat in eerste maand van een kalenderkwartaal werkloos wordt, geacht op de eerste dag van die maand bij de Centrale organisatie werk en inkomen als werkzoekende te zijn geregistreerd, mits de feitelijke inschrijving bij de Centrale organisatie werk en inkomen plaatsvindt binnen één maand nadat de werkloosheid is ingetreden.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

De regeling van de staatssecretaris van Sociale Zaken van 6 november 1984, nr. SV/84/3835, (Stcrt. 1984, 219) wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Deze regeling, die met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van 1 januari 1992.

's-Gravenhage, 20 december 1991

De

staatssecretaris

voornoemd,

E. ter Veld

Naar boven