Nadere regeling inschrijving bijzondere ziektekostenverzekering

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 22-07-2001 t/m 31-12-2005

Nadere regeling inschrijving bijzondere ziektekostenverzekering

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 12 van het Inschrijvingsbesluit bijzondere ziektekostenverzekering 1992;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Verzekerden die woonachtig zijn in het buitenland of geen vaste woon- of verblijfplaats hebben worden geacht te wonen in het werkgebied van het uitvoeringsorgaan waar zij zich hebben aangemeld.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

In afwijking van artikel 1 van het Inschrijvingsbesluit bijzondere ziektekostenverzekering 1992 geschieden de aanmelding en inschrijving van personen die niet als verzekerde ingevolge de Ziekenfondswet (Stb. 1987, 347) kunnen worden ingeschreven bij de Stichting Algemeen Ziekenfonds voor Zeelieden, te Amsterdam, niet bij dat ziekenfonds.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling, die met de bijbehorende toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van 1 januari 1992.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling kan worden aangehaald als Nadere regeling inschrijving bijzondere ziektekostenverzekering.

De

Staatssecretaris

voornoemd,
namens deze,
De

Directeur Verzekeringen, Marktordening en Prijsvorming,

S. G. Rijpma

Naar boven