Aanwijzingsbeschikking bijzonder opsporingsambtenaar Scheepvaart- en Luchtvaartinspectie

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geldend van 01-01-1992 t/m 01-01-2005

Aanwijzingsbeschikking bijzonder opsporingsambtenaar Scheepvaart- en Luchtvaartinspectie

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op de artikelen 1, onder 4°, en 17, eerste lid, onder 2°, van de Wet op de economische delicten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 02-01-2005]

Artikel 2

[Vervallen per 02-01-2005]

Deze regeling die in de Staatscourant wordt geplaatst treedt in werking op 1 januari 1992.

's-Gravenhage, 20 december 1991

De

Minister

voornoemd,
Namens de

Minister

,
Het

Hoofd van de Directie Politie

Terug naar begin van de pagina