Wet verhoging accijns sigaretten en kerftabak

Geraadpleegd op 25-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-1993.
Geldend van 01-01-1993 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0005345
Rechtsgebied Belastingrecht | BTW en accijns
Overheidsthema Belastingen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

  1. Samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomsten uit arbeid
    Artikel: 7

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-1993

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
01-01-1993 Wijziging 24-12-1992 Stb. 1992, 686 22873 24-12-1992 Stb. 1992, 686
01-01-1992 Nieuwe-regeling 19-12-1991 Stb. 1991, 739 22351 19-12-1991 Stb. 1991, 739
Naar boven