Regeling aanwijzing artikel 29 ambtenaar

[Regeling vervallen per 18-06-2009 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2009.]
Geraadpleegd op 20-02-2024.
Geldend van 01-10-1992 t/m 30-04-2009

Regeling aanwijzing artikel 29 ambtenaar

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 29, eerste lid, van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (Stb. 214);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 18-06-2009 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2009]

Als ambtenaar bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (Stb. 214) wordt aangewezen: de Directeur van de Veterinaire Dienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 18-06-2009 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2009]

Deze regeling treedt in werking op hetzelfde tijdstip als waarop de artikelen 14 tot en met 41 van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (Stb. 214) in werking treden.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 18-06-2009 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2009]

Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling aanwijzing artikel 29 ambtenaar.

's-Gravenhage, 18 december 1991

De

staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze:
De

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

Naar boven