Regeling aanwijzing artikel 29 ambtenaar

[Regeling vervallen per 18-06-2009 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2009.]
Geldend van 01-10-1992 t/m 30-04-2009

Regeling aanwijzing artikel 29 ambtenaar

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 29, eerste lid, van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (Stb. 214);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 18-06-2009]

Als ambtenaar bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (Stb. 214) wordt aangewezen: de Directeur van de Veterinaire Dienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 3

[Vervallen per 18-06-2009]

Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling aanwijzing artikel 29 ambtenaar.

's-Gravenhage, 18 december 1991

De

staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze:
De

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

Terug naar begin van de pagina