Wet nadere voorzieningen met betrekking tot tijdstip met ingang waarvan waterschapsomslagen kunnen worden geheven

Geraadpleegd op 22-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 17-01-1992.
Geldend van 17-01-1992 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 17-01-1992

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 17-01-1992)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
17-01-1992 Nieuwe-regeling 18-12-1991 Stb. 1992, 19 22346 18-12-1991 Stb. 1992, 19

Annuleren

Naar boven