Vaststelling bijdrage gemoedsbezwaarden 1992

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-1993.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-01-1992 t/m heden

Ministeriële regeling houdende vaststelling bijdrage gemoedsbezwaarden als bedoeld in artikel 20 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 20 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Stb. 1984, 269);

Besluit:

Artikel 1

Het bedrag dat personen die gemoedsbezwaren hebben tegen het sluiten van een verzekering verschuldigd zijn voor het verkrijgen van een bewijs van vrijstelling van de verplichting van verzekering beloopt voor het jaar 1992:

Categorie 1

f 70,00

voor vierwielige personenauto's, bestelauto's;

Categorie 2

f 14,00

voor aanhangwagens bij auto's behorende tot categorie 1;

Categorie 3

f 82,00

voor autobussen, vrachtauto's;

Categorie 4

f 78,00

voor aanhangwagens bij motorrijtuigen behorend tot categorie 3;

Categorie 5

f 190,00

voor trekkers met opleggers;

Categorie 6

f 12,00

voor motorrijwielen, scooters, motorcarriers en overige niet tot de categorieën 1 t/m 5, 7 of 8 behorende motorrijtuigen;

Categorie 7

f 12,00

voor landbouwwerktuigen;

Categorie 8

f 12,00

voor rijwielen met hulpmotor.

De

Minister

van Financiën,
Namens deze,
De

directeur Binnenlands Geldwezen

,

L. C. F. A. J. S. de Leur

Naar boven