Regeling ingevolge artikelen 5 en 6 van de WUD 1990

[Regeling vervallen per 01-07-2014.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 30-06-2014

Regeling ingevolge de artikelen 5 en 6 van de WUD 1990

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 5, aanhef onderdeel b, en 6, tweede lid, van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (Stb. 214);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2014]

Als handelingen bedoeld in artikel 5, aanhef onderdeel b, van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (Stb. 214), worden aangewezen:

  • a. het verrichten van episiotomie bij schapen, geiten, paarden en runderen alsmede het hechten van de ten gevolge van die handeling ontstane wond;

  • b. het stoppen van een bloeding in de geboorteweg;

  • c. het behandelen van een uterusprolaps indien deze tijdens de geboorte van de vrucht ontstaat;

  • d. het afbinden van een bloedende navelstreng van een pasgeboren vrucht.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2014]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling ingevolge artikelen 5 en 6 van de WUD 1990.

's-Gravenhage, 3 december 1991

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

Terug naar begin van de pagina