Uitvoering artikel 19 In- en uitvoerwet

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 01-06-1996 t/m 31-07-2008

Uitvoering artikel 19 In- en uitvoerwet

De Staatssecretaris van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 19 van de In- en uitvoerwet (Stb. 1988, 228);

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Als ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de In- en uitvoerwet (Stb. 1988, 228) bepaalde, worden aangewezen de ambtenaren van de rijksbelastingsdienst, bevoegd inzake douane.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van haar bekendmaking in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 2 december 1991

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

Y. C. M. T. van Rooy

De

Staatssecretaris

van Financiën,

M. J. J. van Amelsvoort

Naar boven