Programma's van eisen 1992 scholen voor basisonderwijs

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-12-1992 t/m 30-12-2004

Programma's van eisen 1992 scholen voor basisonderwijs

De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen;

Gelet op de adviezen van de Adviesgroep programma's van eisen WBO en ISOVSO van juni 1991, 5 juli 1991 en 2 september 1991;

Gelet op de artikelen 90, 90a, 90b, 92 en 93 van de WBO;

Gelet op het advies van de Onderwijsraad van 17 oktober 1991, kenmerk OR 91000369/1 P;

Gelet op de brief van de Raad voor de Gemeentefinanciën van 15 oktober 1991, kenmerk 109269 Rgf 128/210,

Besluit:

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

  • 1 De ontwerpprogramma's van eisen die de grondslag vormen voor de materiële vergoeding van de scholen voor basisonderwijs met voorlopige bedragen voor het uitkeringsjaar 1992 voor lesgebouwen en ruimten voor onderwijs in lichamelijke oefening en de vergoedingsbedragen ten behoeve van de voorzieningen in de huisvesting in deze periode, worden hierbij vastgesteld. De genoemde bedragen voor permanente voorzieningen bestaande uit nieuwbouw en uitbreiding dienen tevens als basis voor de programma's van eisen nieuwbouw en uitbreiding in het jaar 1993.

  • 2 De definitieve bedragen met het loon- en prijsniveau 1992 voor het uitkeringsjaar 1992 voor lesgebouwen en ruimten voor onderwijs in lichamelijke oefening worden hierbij vastgesteld, onder voorbehoud van aanvaarding door het parlement van het wetsvoorstel als gevolg waarvan het onderscheid tussen de voorlopige en definitieve vaststelling van de bedragen vervalt.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs en Wetenschappen,

J. Wallage

Naar boven