Burgerlijk Wetboek Boek 3

Geraadpleegd op 13-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 25-06-2023.
Geldend van 25-06-2023 t/m 30-04-2024

Wetstechnische informatie voor Artikel 15f

Informatie geldend op 25-06-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Burgerlijk Wetboek Boek 6
  Artikel: 230i
 2. Wet handhaving consumentenbescherming
  Artikel: 8.2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Boek 3

 1. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Artikelen 1, Slotbepalingen

Verwijzingen naar Titel 1

 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES
  Artikelen 505, 566, 584d

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 25-06-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
30-06-2004 Nieuw 13-05-2004 Stb. 2004, 210 28197 18-06-2004 Stb. 2004, 285
Naar boven