Burgerlijk Wetboek Boek 3

Geraadpleegd op 09-02-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 04-11-2022.
Geldend van 04-11-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 15e

Informatie geldend op 04-11-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Boek 3

  1. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
    Artikelen 1, Slotbepalingen

Verwijzingen naar Titel 1

  1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES
    Artikelen 505, 566, 584d

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 04-11-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
30-06-2004 Nieuw 13-05-2004
samen met
22-04-2004
Stb. 2004, 210
samen met
Stb. 2004, 189
28197
samen met
28851
18-06-2004 Stb. 2004, 285
Naar boven