Burgerlijk Wetboek Boek 3

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkortingen BW
BW Boek 3
BW3
Niet officiële titelNieuw Burgerlijk Wetboek Boek 3
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0005291
RechtsgebiedGoederenrecht
OverheidsthemaEconomie en ondernemen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit ex artikel 249 Boek 3 Burgerlijk Wetboek
 2. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging van het Instituut Mijnbouwschade Groningen
 3. Besluit register collectieve vorderingen
 4. Besluit volmacht en machtiging aan secretaris-generaal Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Besluit volmacht en machtiging IMG 2020
 6. Besluit volmacht en machtiging UBR|Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht EZK 2020
 7. Besluit volmacht en machtiging UBR|Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht LNV 2020
 8. Mandaatbesluit Bureau Sanering Verkeerslawaai 2014
 9. Mandaatverlening (plaatsvervangend) directeur Stichting Waarborgfonds Zorgsector
 10. Tijdelijk besluit mandaat, volmacht en machtiging IMG vastgelopen situaties

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Pachtaangelegenheden vanaf 1945 (Minister van Financiën)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 2. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: BASISSELECTIEDOCUMENT Vermogensrecht (1945–)
 3. Boetebeleidsregel ACM 2014
  Bijlage: behorende bij artikel 2.5, tweede lid, en artikel 2.7, derde lid, van de Boetebeleidsregels ACM 2014
 4. Erfgoedwet
  Artikel: 10.5
 5. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Artikelen: 1, 29, 32
 6. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek BES, tweede gedeelte
  Artikel: 19
 7. Subsidieregeling instandhouding monumenten
  Bijlage: als bedoeld in artikel 4 van de Subsidieregeling instandhouding monumenten
 8. Wet dieren
  Artikel: 11.2
 9. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 16.16
 10. Wijzigingswet Telecommunicatiewet, enz. (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten)
 11. Wijzigingswet Wet op het consumentenkrediet
 12. Wijzigingswet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, enz. (modernisering Arbitragerecht)
Terug naar begin van de pagina