Burgerlijk Wetboek Boek 3

Geraadpleegd op 19-06-2024.
Geldend van 01-09-2017 t/m 18-09-2018

Annuleren

Artikel 166

  • 1 Gemeenschap is aanwezig, wanneer een of meer goederen toebehoren aan twee of meer deelgenoten gezamenlijk.

  • 2 De aandelen van de deelgenoten zijn gelijk, tenzij uit hun rechtsverhouding anders voortvloeit.

  • 3 Op de rechtsbetrekkingen tussen de deelgenoten is artikel 2 van Boek 6 van overeenkomstige toepassing.

Annuleren
Naar boven