Burgerlijk Wetboek Boek 3

Geldend van 10-03-2017 t/m 31-08-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 5

Informatie geldend op 10-03-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Faillissementswet
  Artikel: 295
 2. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikel: 151
 3. Wet tegemoetkoming schade bij rampen
  Artikel: 4

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Boek 3

 1. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Artikelen 1, Slotbepalingen

Verwijzingen naar Titel 1

 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES
  Artikelen 505, 566, 584d
Terug naar begin van de pagina