Burgerlijk Wetboek Boek 3

Geldend van 01-01-2017 t/m 09-03-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 106

Informatie geldend op 01-01-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Kadasterwet
    Artikel: 78
  2. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
    Artikel: 94

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Boek 3

  1. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
    Artikelen 1, Slotbepalingen
Terug naar begin van de pagina