Burgerlijk Wetboek Boek 3

Geldend van 20-01-2012 t/m 12-06-2012

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkortingen BW
BW Boek 3
BW3
Niet officiële titelNieuw Burgerlijk Wetboek Boek 3
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0005291
RechtsgebiedGoederenrecht
OverheidsthemaEconomie en ondernemen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit ex artikel 249 Boek 3 Burgerlijk Wetboek
 2. Mandaatbesluit Agentschap NL Regeling groenprojecten 2010
 3. Mandaatbesluit Dienst Regelingen Regeling groenprojecten 2010

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Pachtaangelegenheden vanaf 1945 (Minister van Financiën)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 2. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: BASISSELECTIEDOCUMENT Vermogensrecht (1945–)
 3. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Artikelen: 1, 29, 32
 4. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek BES, tweede gedeelte
  Artikel: 19
 5. Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 32
 6. Uitvoeringswet UNESCO-verdrag 1970 inzake onrechtmatige invoer, uitvoer of eigendomsoverdracht van cultuurgoederen
 7. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 8. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 16.16
 9. Wijzigingswet Wet op het consumentenkrediet
Terug naar begin van de pagina