Burgerlijk Wetboek Boek 7

Geraadpleegd op 20-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2023.
Geldend van 01-07-2023 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 6a

Informatie geldend op 01-07-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikel: 196
 2. Wet handhaving consumentenbescherming
  Artikel: 8.4

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 1

 1. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel 6

Verwijzingen naar Titel 1

 1. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikelen 196, 196a, 91

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
27-04-2022 Wijziging 20-04-2022 Stb. 2022, 164 35734 20-04-2022 Stb. 2022, 164 Alg. 1
01-05-2003 Nieuw 06-03-2003 Stb. 2003, 110 27809 07-04-2003 Stb. 2003, 151

Opmerkingen

 1. Artikel V van Stb. 2022/164 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven