Burgerlijk Wetboek Boek 7

Geraadpleegd op 09-06-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 18-02-2023.
Geldend van 18-02-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Afdeling 9A

Informatie geldend op 18-02-2023

Regelgeving die op deze afdeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze afdeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze afdeling

  1. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
    Artikelen: 190a, 199

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze afdeling deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 1

  1. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
    Artikelen 196, 196a, 91

Overzicht van wijzigingen voor deze afdeling

(geldig op 18-02-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
13-06-2014 Vervallen 12-03-2014 Stb. 2014, 140 33520 12-03-2014 Stb. 2014, 140
01-02-2001 Nieuw 21-12-2000 Stb. 2000, 617 26861 11-01-2001 Stb. 2001, 24
Naar boven