Burgerlijk Wetboek Boek 7

Geraadpleegd op 30-01-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Afdeling 2

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op deze afdeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze afdeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze afdeling

 1. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikel: 200*
 2. Wet op het financieel toezicht
  Artikel: 4:37

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze afdeling deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 2a

 1. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikel 211a
 2. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikelen 129a, 85
 3. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiƫle dienstverlening Wft
  Bijlagen 2, 7

Overzicht van wijzigingen voor deze afdeling

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2017 Nieuw 05-10-2016 Stb. 2016, 360 34442 17-11-2016 Stb. 2016, 438
Vervallen 05-10-2016 Stb. 2016, 360 34442 17-11-2016 Stb. 2016, 438
25-05-2011 Nieuw 19-05-2011 Stb. 2011, 246 32339 19-05-2011 Stb. 2011, 246
Naar boven