Burgerlijk Wetboek Boek 6

Toekomstige wijziging(en) op 01-10-2024.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2016.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 13-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkortingen BW
BW Boek 6
BW6
Niet officiële titel Nieuw Burgerlijk Wetboek Boek 6
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0005289
Rechtsgebied Contracten, schade en aansprakelijkheid | Verbintenissenrecht
Overheidsthema Economie en ondernemen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit vaststelling wettelijke rente
 2. Besluit vergoeding affectieschade
 3. Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten
 4. Tijdelijk besluit limitering aansprakelijkheid voor terrorismeschade luchtvaart
 5. Uitvoeringsbesluit aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen en milieuverontreiniging

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
 2. Vergoeding kosten van bezwaar tegen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2001

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: BASISSELECTIEDOCUMENT Vermogensrecht (1945–)
 2. Boetebeleidsregel ACM 2014
  Bijlage: behorende bij artikel 2.5, tweede lid, van de Boetebeleidsregel ACM 2014
 3. Implementatiewet richtlijn consumentenrechten
 4. Implementatiewet richtlijn modernisering consumentenbescherming
 5. Implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht
 6. Implementatiewet richtlijn representatieve vorderingen voor consumenten
 7. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Artikelen: 1, 29, 32
 8. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XXIII
 9. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 10. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet
  Tekst: tekst
 11. Tijdelijke wet Groningen
  Artikel: 2
 12. Vuurwerkbesluit
  Artikel: 3B.2
 13. Wet open overheid
  Artikel: 9.64
 14. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 1, enz. (evaluatie Wet openstelling huwelijk en Wet geregistreerd partnerschap)
  Artikel: II
 15. Wijzigingswet Mijnbouwwet, enz. (veiligheid offshore olie- en gasactiviteiten)
 16. Wijzigingswet Telecommunicatiewet, enz. (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten)
 17. Wijzigingswet Wet op het consumentenkrediet
 18. Wijzigingswet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, enz. (modernisering Arbitragerecht)
 19. Wijzigingswet regeling productenaansprakelijkheid in het Burgerlijk Wetboek (uitbreiding tot landbouwproducten)

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2024

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 36531
Wijziging 21-12-2016
samen met
21-12-2016
Stb. 2016, 553
samen met
Stb. 2016, 552
34390
samen met
34041
Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 290 34212
01-10-2024 Wijziging 11-05-2022 Stb. 2022, 186 35733 20-02-2024 Stb. 2024, 44
Wijziging 14-03-2020 Stb. 2020, 112 35133 05-04-2023 Stb. 2023, 113
Wijziging 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 05-04-2023 Stb. 2023, 113
Wijziging 19-04-2023
samen met
19-04-2023
Stb. 2023, 165
samen met
Stb. 2023, 164
36094
samen met
35603
07-06-2023 Stb. 2023, 205
Wijziging 13-10-2022 Stb. 2022, 438 35531 18-04-2023 Stb. 2023, 140
Wijziging 02-11-2022 Stb. 2022, 459 36034 02-11-2022 Stb. 2022, 459
Wijziging 25-01-2023 Stb. 2023, 41 36212 20-03-2023 Stb. 2023, 97
Wijziging 06-04-2022 Stb. 2022, 159 35770 22-08-2022 Stb. 2022, 354
Wijziging 22-08-2022 Stb. 2022, 345 36003 16-09-2022 Stb. 2022, 364
Wijziging 30-03-2022 Stb. 2022, 146 35769 03-05-2022 Stb. 2022, 175
Wijziging 30-03-2022 Stb. 2022, 157 35940 30-03-2022 Stb. 2022, 157
Wijziging 25-10-2021
samen met
25-10-2021
Stb. 2021, 500
samen met
Stb. 2021, 499
35112
samen met
33328
25-10-2021 Stb. 2021, 499
Wijziging 20-04-2022 Stb. 2022, 164 35734 20-04-2022 Stb. 2022, 164
Wijziging 11-10-2021 Stb. 2021, 506 35755 16-11-2021 Stb. 2021, 556
Wijziging 05-02-2020 Stb. 2020, 85 35250 27-03-2020 Stb. 2020, 184
Wijziging 15-05-2019 Stb. 2019, 190 35108 26-06-2019 Stb. 2019, 244
Wijziging 06-03-2019 Stb. 2019, 116 35041 25-03-2019 Stb. 2019, 132
Wijziging 11-04-2018 Stb. 2018, 132 34257 14-09-2019 Stb. 2018, 339
Wijziging 15-06-2018 Stb. 2018, 228 34887 07-09-2018 Stb. 2018, 312
Wijziging 06-12-2017 Stb. 2018, 2 34688 06-12-2017 Stb. 2018, 2
Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 290 34212 01-05-2017 Stb. 2017, 174
Wijziging 18-04-2017 Stb. 2017, 170 34559 18-04-2017 Stb. 2017, 171
Wijziging 21-12-2016 Stb. 2017, 13 34413 22-02-2017 Stb. 2017, 81
Wijziging 25-01-2017 Stb. 2017, 28 34490 25-01-2017 Stb. 2017, 28
Wijziging 21-12-2016 Stb. 2016, 554 34348 21-12-2016 Stb. 2016, 558
Wijziging 02-11-2016 Stb. 2016, 431 34436 14-12-2016 Stb. 2016, 521
Wijziging 03-02-2016 Stb. 2016, 55 34271 02-06-2016 Stb. 2016, 218
Wijziging 21-12-2016
samen met
21-12-2016
Stb. 2016, 553
samen met
Stb. 2016, 552
34390
samen met
34041
21-12-2016
samen met
21-12-2016
Stb. 2016, 558
samen met
Stb. 2016, 553
Wijziging 29-03-2016 Stb. 2016, 133 33712 13-06-2016 Stb. 2016, 228
Wijziging 04-06-2015 Stb. 2015, 220 34071 04-06-2015 Stb. 2015, 220
Wijziging 24-09-2009 Stb. 2009, 440 31894 24-09-2009 Stb. 2009, 440
Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 540 33771 15-12-2014 Stb. 2014, 541
Wijziging 02-06-2014 Stb. 2014, 200 33611 30-06-2014 Stb. 2014, 254
Wijziging 25-06-2014 Stb. 2014, 247 33622 02-07-2014 Stb. 2014, 266
Wijziging 12-03-2014 Stb. 2014, 140 33520 12-03-2014 Stb. 2014, 140
Wijziging 27-11-2013 Stb. 2013, 486 33526 20-03-2014 Stb. 2014, 134
Wijziging 25-11-2013 Stb. 2013, 507 33553 25-11-2013 Stb. 2013, 508
Wijziging 17-06-2013 Stb. 2013, 325 29048 10-09-2013
samen met
17-06-2013
samen met
17-06-2013
Stb. 2013, 358
samen met
Stb. 2013, 326
samen met
Stb. 2013, 325
Wijziging 13-12-2012 Stb. 2012, 647 33171 21-12-2012 Stb. 2013, 9
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 313 32891 12-07-2012 Stb. 2012, 314
Wijziging 15-03-2012 Stb. 2012, 140 32418 27-03-2012 Stb. 2012, 142
Wijziging 27-10-2011 Stb. 2011, 500 32863 06-12-2011 Stb. 2011, 592
Wijziging 26-11-2010 Stb. 2010, 789 30520 26-11-2010 Stb. 2010, 789
Wijziging 25-03-2010 Stb. 2010, 142 31953 10-06-2010 Stb. 2010, 231
Wijziging 20-02-2010 Stb. 2010, 222 31358 20-02-2010 Stb. 2010, 222
Wijziging 03-12-2009 Stb. 2009, 580 31780 15-12-2009 Stb. 2009, 581
Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 616 31859 23-12-2009 Stb. 2009, 617
Wijziging 12-11-2009 Stb. 2009, 503 31579 26-11-2009 Stb. 2009, 505
Wijziging 24-09-2009 Stb. 2009, 440 31894 24-09-2009 Stb. 2009, 440
Wijziging 25-09-2008 Stb. 2008, 397 30928 06-10-2008 Stb. 2008, 398
Wijziging 07-02-2008 Stb. 2008, 120 30475 12-06-2008 Stb. 2008, 232
Wijziging 22-03-2007 Stb. 2007, 153 30656 18-06-2008 Stb. 2008, 242
Wijziging 22-05-2008 Stb. 2008, 199 31087 22-05-2008 Stb. 2008, 199
Wijziging 16-05-2007 Stb. 2007, 181 30600 24-05-2007 Stb. 2007, 182
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2006, 24 30171 22-12-2005 Stb. 2006, 24
Wijziging 09-01-2006 Stb. 2006, 2 22-12-2005 Stb. 2005, 702
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 701 30137 22-12-2005 Stb. 2005, 702
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 525 30124 09-12-2005 Stb. 2005, 649
Wijziging 10-11-2005 Stb. 2005, 573 30118 02-12-2005 Stb. 2005, 619
Wijziging 16-06-2005 Stb. 2005, 357 29955 29-08-2005 Stb. 2005, 451
Wijziging 13-05-2004 Stb. 2004, 215 28958 17-06-2004 Stb. 2004, 275
Wijziging 13-05-2004 Stb. 2004, 210 28197 18-06-2004 Stb. 2004, 285
Wijziging 22-04-2004 Stb. 2004, 189 28851 07-05-2004 Stb. 2004, 207
Wijziging 05-02-2004 Stb. 2004, 50 29217 05-02-2004 Stb. 2004, 50
Wijziging 08-05-2003 Stb. 2003, 199 27743 08-05-2003 Stb. 2003, 199
Wijziging 31-10-2002 Stb. 2002, 542 26219 06-12-2002 Stb. 2002, 603
Wijziging 16-08-2002 Stb. 2002, 429 11-11-2002 Stb. 2002, 558
Wijziging 18-04-2002 Stb. 2002, 230 27245 11-11-2002 Stb. 2002, 558
Wijziging 07-11-2002 Stb. 2002, 545 28239 18-11-2002 Stb. 2002, 561
Wijziging 28-03-2002 Stb. 2002, 187 27619 28-03-2002 Stb. 2002, 187
01-01-2002 Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 581 27824 10-12-2001 Stb. 2001, 621
Wijziging 27-09-2001 Stb. 2001, 481 27472 27-09-2001 Stb. 2001, 481
01-01-2001 Wijziging 25-04-2000 Stb. 2000, 178 26693 06-06-2000 Stb. 2000, 254
04-12-2000 Wijziging 29-11-2000 Stb. 2000, 493 27051 29-11-2000 Stb. 2000, 494
17-11-1999 Wijziging 28-10-1999 Stb. 1999, 468 26470 28-10-1999 Stb. 1999, 468
01-07-1999 Wijziging 12-05-1999 Stb. 1999, 239 26238 12-05-1999 Stb. 1999, 239
17-02-1999 Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
01-12-1998 Wijziging 25-06-1998 Stb. 1998, 446 23429 09-11-1998 Stb. 1998, 622
01-04-1998 Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 773 25189 21-02-1998 Stb. 1998, 127
01-01-1998 Wijziging 17-12-1997 Stb. 1997, 660 25407 19-12-1997 Stb. 1997, 746
Wijziging 24-12-1997
samen met
24-04-1997
Stb. 1997, 794
samen met
Stb. 1997, 178
25415
samen met
24776
02-09-1997 Stb. 1997, 391
01-10-1997 Wijziging 08-02-1996 Stb. 1996, 181 23970 18-09-1997 Stb. 1997, 416
25-04-1997 t/m 01-01-1996 1) Wijziging 10-04-1997 Stb. 1997, 162 24441 10-04-1997 Stb. 1997, 162
01-04-1997 Wijziging 14-11-1996 Stb. 1996, 562 24770 10-01-1997 Stb. 1997, 37
01-07-1996 Wijziging 21-12-1995 Stb. 1995, 690 24169 10-06-1996 Stb. 1996, 305
01-02-1996 Wijziging 21-12-1995 Stb. 1995, 691 24326 21-12-1995 Stb. 1995, 691
15-12-1995 Wijziging 06-12-1995 Stb. 1995, 592 24259 06-12-1995 Stb. 1995, 592
26-07-1995 Wijziging 10-07-1995 Stb. 1995, 355 23983 10-07-1995 Stb. 1995, 355
15-05-1995 Wijziging 12-04-1995 Stb. 1995, 227 23855 08-05-1995 Stb. 1995, 259
01-02-1995 Wijziging 30-11-1994 Stb. 1994, 846 21202 15-12-1994 Stb. 1994, 887
01-07-1994 Wijziging 06-04-1994 Stb. 1994, 269 22486 27-05-1994 Stb. 1994, 391
01-01-1994 Wijziging 11-11-1993 Stb. 1993, 609 22903 28-12-1993 Stb. 1993, 778
01-01-1992 Nieuwe-regeling 22-11-1991 Stb. 1991, 600 22-11-1991 Stb. 1991, 600
Nieuwe-regeling 04-10-1980 Stb. 1980, 432 7729 20-02-1990 Stb. 1990, 90
Nieuwe-regeling 04-10-1980 Stb. 1980, 432 7729 22-11-1991 Stb. 1991, 600
Tekstplaatsing 22-11-1991 Stb. 1991, 600 22-11-1991 Stb. 1991, 600
Wijziging 22-11-1991 Stb. 1991, 600 22-11-1991 Stb. 1991, 600

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 1971)
Naar boven